Dokument & lagar (156 träffar)

Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3242 av Jabar Amin MP Biståndet stoppa avräkningarna för flyktingmottagning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndspengarna ska användas till biståndet, och inte till att bekosta inhemsk asylmottagning, och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3209 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3209 av Kerstin Lundgren m.fl. C Bistånd för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn av Sveriges politik för global utveckling för att uppgradera det svenska biståndspolitiska ramverket


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3209 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3209 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2015/16:3197 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3197 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Under utgiftsområdet Internationellt bistånd finns sex


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3197 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3197 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3196 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3196 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde 5 rymmer en rad frågor med anknytning


Utskottsberedning: 2015/16:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3196 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3196 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3192 av Robert Hannah (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3192 av Robert Hannah FP Terrororganisationen Isis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska delta med militära och humanitära medel för att bidra till att utrota terrororganisationen Islamiska staten, och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3192 av Robert Hannah (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3192 av Robert Hannah (FP) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3185 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3185 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2016


Utskottsberedning: 2015/16:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3185 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3185 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3183 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3183 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2016


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3183 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3183 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2015/16:3170 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3170 av Hanna Wigh SD Avslutande av medlemskapet i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör avsluta medlemskapet i EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det EU Sverige blev medlem i på nittiotalet är inte det


Utskottsberedning: 2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3170 av Hanna Wigh (SD) (docx, 46 kB) Motion 2015/16:3170 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2015/16:3134 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3134 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson båda C Minst 10 procent av biståndet till SRHR Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minst 10 procent av biståndet ska gå till SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3134 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3134 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3112 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3112 av Markus Wiechel SD Enklare bilaterala avtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ospecificerade bilaterala avtal med länder i krisområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera länder runt om i världen gör en enorm


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3112 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3112 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3083 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3083 av Markus Wiechel SD Utvärdering och översyn av biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på motprestation vid utbetalning av bistånd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3083 av Markus Wiechel (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3083 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3070 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3070 av Isabella Hökmark M Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rysslands upprustning och allt mer aggressiva utrikes- och säkerhetspolitik


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3070 av Isabella Hökmark (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3070 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3019 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3019 av Kerstin Lundgren m.fl. C Arktis Sammanfattning Arktis är det område på jordklotet där klimatförändringarna sker som snabbast. Detta kan få förödande konsekvenser för regionen och för resten av världen. Den smälta isen skapar i ett mycket känsligt marint område nya förutsättningar


Utskottsberedning: 2015/16:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3019 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3019 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning


Utskottsberedning: 2015/16:NU9 2015/16:UU1 2015/16:UU10 2015/16:UU10,2015/16:UU10 2015/16:UU11 2015/16:UU12 2015/16:UU19 2015/16:UU2 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2016/17:UU15 2016/17:UU5 2017/18:UU11 2017/18:UU18 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 229 kB)

Motion 2015/16:2970 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2970 av Karin Enström m.fl. M Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om politikens


Utskottsberedning: 2015/16:UU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2970 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2970 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. M Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:2908 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2908 av Magnus Oscarsson KD Erkännande av morden i Irak och Syrien som folkmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att erkänna Islamiska statens systematiska mord som pågår i Irak och Syrien som folkmord och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2908 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2908 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2900 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2900 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Kurdiskt självstyre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökat stöd till kurddominerade områden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2900 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2900 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:2892 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2892 av Markus Wiechel SD Slopat bistånd till PLO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om slopat bistånd till PLO och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det mest fundamentala om man på ett fredligt sätt önskar lösa en konflikt är


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2892 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2892 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)