Dokument & lagar (496 träffar)

Motion 2009/10:U351 av Mehmet Kaplan (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U351 av Mehmet Kaplan mp Mänskliga rättigheter i Patani, södra Thailand mp915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen agerar genom EU och FN om situationen i Patani, södra Thailand. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U351 av Mehmet Kaplan (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:U350 av Ulf Holm och Max Andersson (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U350 av Ulf Holm och Max Andersson mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i EU mp914 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en pakt för att säkerställa homosexuellas, bisexuellas och transpersoners


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:U350 av Ulf Holm och Max Andersson (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:U349 av Bodil Ceballos och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U349 av Bodil Ceballos och Ulf Holm mp Västsahara mp913 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Marockos illegitima ockupation ska fördömas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:U349 av Bodil Ceballos och Ulf Holm (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. mp Internationell klimatpolitik mp519 Sammanfattning Det svenska klimatarbetet har varit framgångsrikt. Det senaste decenniet har utsläppen minskat med 8 procent, trots att Sveriges beting tillåter högre utsläpp. Sverige är ett av ett mycket litet antal länder


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 217 kB)

Motion 2009/10:U345 av Anna Kinberg Batra (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U345 av Anna Kinberg Batra m Frihet i världen och vardagen m1619 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillhandahålla tillgång till Internet för besökande vid Sveriges ambassader i utlandet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U345 av Anna Kinberg Batra (m) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. s Hbt i världen s16147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2009/10:SfU12 2009/10:SfU14 2009/10:UU10 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU19 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. m, fp, kd, c, mp, v Kina, Tibet och mänskliga rättigheter m918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs.


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. s En rättvis värld är möjlig s92017 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut4 1Inledning9 2Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete11 2.1Solidaritetspolitik11 2.2Politik för hållbar global utveckling12 2.3Fattigdomsbekämpning i centrum13 2.4Klimatsmart


Utskottsberedning: 2009/10:KU1 2009/10:UU1 2009/10:UU10 2009/10:UU11 2009/10:UU12 2009/10:UU13 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU16 2009/10:UU19 2009/10:UU2 2009/10:UU6 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (93 yrkanden): 93 avslag

Motion 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 498 kB)

Motion 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. s Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd s92018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 65 kB)

Motion 2009/10:U338 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U338 av Peter Rådberg m.fl. mp Afghanistan mp452 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste återkomma till riksdagen med en tydligare målsättning för den svenska civila och militära insatsen i Afghanistan,


Utskottsberedning: 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:U338 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:U337 av Max Andersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U337 av Max Andersson m.fl. mp Mänskliga rättigheter under ockupation mp911 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i sin utrikespolitik i ord och handling bör stå upp för internationell solidaritet i fråga


Utskottsberedning: 2009/10:UU12 2009/10:UU15 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U337 av Max Andersson m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. mp Reformering av WTO mp908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör driva att WTO:s organisation ska förändras.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2009/10:NU13 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:U335 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:U335 av Christer Winbäck fp Mänskliga rättigheter för minoriteterna även i Serbien fp1421 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även krav på mänskliga rättigheter för den albanska minoriteten i södra Serbien känd


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U335 av Christer Winbäck (fp) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:U332 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U332 av Annelie Enochson kd Vitryssland Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en aktiv svensk Belaruspolitik med inriktning på stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:U332 av Annelie Enochson (kd) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:U331 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U331 av Annelie Enochson kd Folkmordet i det osmanska Turkiet samt kristna minoriteters situation i Turkiet och Irak kd814 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang ska verka för


Utskottsberedning: 2009/10:UU15 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U331 av Annelie Enochson (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:U330 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U330 av Désirée Pethrus Engström kd Människohandel för sexuella ändamål kd763 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ratificera Europarådets konvention mot människohandel. Motivering Enligt FN uppskattas


Utskottsberedning: 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U330 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:U327 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U327 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg s Utveckling av det nordiska samarbetet s97011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla det nordiska samarbetet. Motivering De nordiska länderna blir för dess befolkning


Utskottsberedning: 2009/10:UU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U327 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:U322 av Fredrik Malm och Erik Ullenhag (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:U322 av Fredrik Malm och Erik Ullenhag fp Kurdistan fp1200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samordnad politik för att värna det kurdiska folkets rättigheter. Motivering Den kurdiska befolkningen har ända sedan


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U322 av Fredrik Malm och Erik Ullenhag (fp) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:U320 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U320 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Zimbabwes situation s8002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stöta på FN och EU för mer humanitärt stöd till Zimbabwe. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:U320 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:U316 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén (kd, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:U316 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén kd, fp Handel i Palestina kd405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att undanröja de hinder som försvårar för människor från de


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U316 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén (kd, fp) (doc, 38 kB)