Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. V Parakvat v226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt verkar för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman S Användningen av parakvat s28085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekämpa användningen av parakvat. Motivering Det livsfarliga bekämpningsmedlet parakvat är förbjudet inom EU. Samtidigt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Ålfiske m1707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. MP Användningen av parakvat som bekämpningsmedel vid produktion av livsmedel och foder som exporteras till Sverige och EU MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson S Ansvar för ålen s28068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör prioritera satsning på utsättning av ålyngel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:MJU11 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ316 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ316 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Förbud mot tidelag s28057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till ett förbud mot tidelag. Motivering Det finns idag i Sverige inget uttryckligt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ316 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ309 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ309 av Catharina Bråkenhielm S Långa djurtransporter s28048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att djurtransporterna blir kortare. Motivering Långa och oacceptabla djurtransporter


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ309 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ232 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ232 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Transfetter MP1806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, på EU-nivå ska driva på för att förbjuda användningen av industriellt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ232 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:MJ213 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ213 av Hans Hoff S Förbud mot sexuella övergrepp på djur s28003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förbud mot sexuella övergrepp på djur bör införas. Motivering Sexuella övergrepp på djur är ett problem


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ213 av Hans Hoff (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den s.k. dubbelregistreringen av jaktmark ovan odlingsgränsen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 52 kB)