Dokument & lagar (539 träffar)

Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint båda M Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska strategin mot antibiotikaresistens bör utvärderas systematiskt och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU 2019/20:MJU9 2019/20:SoU5

Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3370 av Sten Bergheden M Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att lyfta frågan om halalslaktat kött i EU och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. S Nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser mot livsmedelsfusk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Livsmedelsfusket är omfattande i Europa och Sverige.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna båda MP Konsumtionens miljöpåverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine MP Incitament för ett miljövänligt skogsbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en skogsvårdsfond som finansieras av skogssektorn för att kompensera de markägare som vill skydda värdefull natur samt ställa


Utskottsberedning: 2019/20:MJU7 2019/20:SkU21

Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Import av odlad fisk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kontrollen av importerad odlad fisk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2017 importerade Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. SD Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett handlingsprogram för hälsosam kost inom den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU 2019/20:SoU11

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. SD Djurbalk, djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en djurbalk för såväl vilda som tama djur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2 2019/20:MJU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Obedövad slakt och foie gras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler och


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. SD Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för minskad användning av palmolja och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. SD Förhindra vanvård av katter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kastrering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på vaccinering och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Förbud mot valar i fångenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det olagligt att hålla delfiner, späckhuggare och andra valar i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3179 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3179 av Markus Wiechel SD Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det finns behov av en hårdare reglering för vissa avelsdjur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3179 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3179 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3176 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3176 av Markus Wiechel SD Förändrad strandskyddslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Något som är värdefullt för många människor är naturen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3176 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3176 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3162 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3162 av Runar Filper SD Flodkräftans reproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minimimåttet för fångade flodkräftor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska flodkräftans bestånd har minskat med omkring 97 procent


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:3162 av Runar Filper (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3162 av Runar Filper (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3152 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3152 av Markus Wiechel SD Privatisera distriktsveterinärverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera distriktsveterinärverksamheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns över 400 statliga distriktsveterinärer


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3152 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3152 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. S Bullernivåer för idrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över de allmänna råden om buller kopplat till motorbanor samt de idrottsanläggningar som lyder under definitionen industribuller


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3133 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3133 av Lawen Redar S Strategier för en långsiktigt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering En helt central faktor i


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3133 av Lawen Redar (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3133 av Lawen Redar (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér båda S Utfasning av plastpåsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utfasning av plastpåsar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns bara en jord och vi


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Bevara ålfisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 87 kB)