Dokument & lagar (928 träffar)

Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M)

Motion till riksdagen 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. C, KD, M med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla kraven när det gäller den information som ska lämnas


Utskottsberedning: 2019/20:CU19

Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3372 av Sten Bergheden M Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka


Utskottsberedning: 2019/20:CU15

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine MP Gynna demokratiska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla ekonomi- och företagsutbildningar bör inkludera kooperativa företagsformer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:CU11 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:SfU20 2019/20:UU15 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult båda MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner


Utskottsberedning: 2019/20:CU10 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2455 av Emma Hult MP Nationellt ansvar för minskad hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett nationellt ansvar för att minska hemlösheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:CU10 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint båda M Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska strategin mot antibiotikaresistens bör utvärderas systematiskt och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU 2019/20:MJU9 2019/20:SoU5

Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2809 av Mikael Oscarsson KD Gör det mindre attraktivt för utländska stöldligor att verka i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen så att Tullverket kan beslagta stöldgods och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:JuU26 2019/20:SkU24 2019/20:SkU7

Motion 2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt MP Grön företagarpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt främja lokala företagslotsar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system


Utskottsberedning: 2019/20:CU11 2019/20:NU12

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3370 av Sten Bergheden M Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att lyfta frågan om halalslaktat kött i EU och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. S Nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser mot livsmedelsfusk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Livsmedelsfusket är omfattande i Europa och Sverige.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna båda MP Konsumtionens miljöpåverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine MP Incitament för ett miljövänligt skogsbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en skogsvårdsfond som finansieras av skogssektorn för att kompensera de markägare som vill skydda värdefull natur samt ställa


Utskottsberedning: 2019/20:MJU7 2019/20:SkU21

Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Import av odlad fisk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kontrollen av importerad odlad fisk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2017 importerade Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. SD Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett handlingsprogram för hälsosam kost inom den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU 2019/20:SoU11

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. SD Djurbalk, djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en djurbalk för såväl vilda som tama djur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2 2019/20:MJU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Obedövad slakt och foie gras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler och


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. SD Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för minskad användning av palmolja och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. SD Förhindra vanvård av katter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kastrering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på vaccinering och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Förbud mot valar i fångenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det olagligt att hålla delfiner, späckhuggare och andra valar i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 79 kB)