Dokument & lagar (159 träffar)

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning sd68 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för dopningsbrott av normalgraden


Utskottsberedning: 2010/11:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekvisitet påtaglig risk när det gäller kontaktförbud i en gemensam


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri V006 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med ett förslag som omfattar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ekonomiska styrmedel för att effektivisera nyttjandet


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet V005 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp S33100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att insättningsgarantins täckningsbelopp ska anges i kronor.


Utskottsberedning: 2010/11:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsmäklares roll som opartisk mellanman. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri S20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alkolås införs i alla nya personbilar samt i bussar och lastbilar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg MP med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare MP006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare och begär i stället att regeringen återkommer till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att examen från lärarutbildning ska ge


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare sd191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett omarbetat förslag där möjligheterna


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare S37120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimation för lärare och förskollärare. Motivering Att alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T3 av Björn von Sydow S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet s30120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att museijärnvägar som på ideell basis bedriver trafik på egna spår helt


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:122 Behörighet för lokförare v023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om det föreligger ett behov av att även förare av tunnelbana


Utskottsberedning: 2010/11:TU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad analys och utvärdering av hur de många kostnadsfördyrande


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:19 Ett steg framåt en ny dansarutbildning MP004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elever som påbörjar den nya dansarutbildningen ska ha rätt att fullfölja


Utskottsberedning: 2010/11:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 48 kB)