Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 1991/92:Sf41 av Doris Håvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf41 av Doris Håvik m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Utlänningsnämnden och förläggningskostnader Bakgrund Motivet att tillsätta en särskild nämnd för utlänningsärenden var att


Utskottsberedning: --1991/92:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi42 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi42 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning av Ny Demokratis motion med anledning av regeringens kompletteringsproposition Sverige är i en ekonomisk


Utskottsberedning: --------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU30 1991/92:JoU24 1991/92:SfU16 1991/92:UU30
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): 1 avslag, , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:N26 av Anita Gradin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:N26 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:108 Statens roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges exportråd Regeringen föreslår i propositionen om Sveriges exportråd förändringar i verksamheten och bidragsgivningen. Vi ansluter oss i huvudsak till regeringens


Utskottsberedning: --1991/92:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation