Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark mp031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraven på detaljplaneläggning och miljötillstånd bör ställas


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark. Bakgrund Från Skeppsholmen i


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C8 av Lars Gustafsson och Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C8 av Lars Gustafsson och Eva Johnsson kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor kd101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till en lagstiftning om en civilrättslig giftermålsbalk som reglerar giftermålets rättsliga


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C8 av Lars Gustafsson och Eva Johnsson (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:C7 av Hans Wallmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C7 av Hans Wallmark m.fl. m med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skyndsam utredning i syfte att det juridiska upprättandet av en sådan


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C7 av Hans Wallmark m.fl. (m) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s21000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lagändring i äktenskapsbalken vad gäller 4 kap. 3 3. Motivering Den moderatledda regeringen har den 20:e november 2008


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s, mp, v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Sammanfattning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Äktenskapets historik 4 Familje- och barnperspektivet 5 Begreppet äktenskap och dess


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 105 kB)

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter s68094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:91 Ägarlägenheter. Motivering Den borgerliga regeringen har under sina två år vid makten monterat ned den sociala bostadspolitiken


Utskottsberedning: 2008/09:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:C2 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C2 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att den som har tagit ut en hyra som inte är skälig blir återbetalningsskyldig endast ett år bakåt


Utskottsberedning: 2008/09:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C2 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. s Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg s68057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet i sjukvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:CU25 2008/09:SoU1 2008/09:SoU12 2008/09:SoU13 2008/09:SoU15 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 166 kB)

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska ha en ledande roll i energiomställningen i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU26 2008/09:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 81 kB)

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. mp Åtgärder för biologisk mångfald mp524 Sammanfattning Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens funktion, som i sin tur är grunden för mänskligt liv och välbefinnande. Sverige ser ut att misslyckas med sitt åtagande att hejda förlusten av


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:CU31 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU16 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:NU15 2008/09:NU4 2008/09:TU2 2008/09:UU2 2009/10:MJU5 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:MJ500 av Tina Ehn och Bodil Ceballos (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ500 av Tina Ehn och Bodil Ceballos mp Jordbrukspolitik mp529 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning som belyser jordbrukets och jordbruksyrkets betydelse i ett samhälle utan olja. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:MJ500 av Tina Ehn och Bodil Ceballos (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:K374 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K374 av Cecilia Wigström i Göteborg fp Stat och religion fp1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens ansvar för att säkra en fri religionsutövning ska fortsätta och att de juridiska skillnader som i dag


Utskottsberedning: 2008/09:CU19 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K374 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) (doc, 43 kB)