Dokument & lagar (335 träffar)

Motion 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol s96024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om lag om förtursförklaring i domstol. Motivering Regeringen säger sig ha ambitionen att få ned handläggningstiderna i


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju26 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju26 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta v069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslut om


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju26 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket s96023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket. Riksdagen tillkännager för

2009-04-28

Motion 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s96022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s3062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s45166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte slå


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ju22 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju22 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s45165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte slå


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju22 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju20 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju20 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften mp040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en effektiv lagstiftning för att skydda barn. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju20 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:Ju18 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju18 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar s96021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ytterligare befogenheter för polisen. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju18 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju17 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju17 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till skadestånd för oskyldiga som


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju17 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändring i 13 polislagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju16 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågan om livstidsstraffets avskaffande ska utredas. Riksdagen avslår förslaget om


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju15 av Mehmet Kaplan och Max Andersson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju15 av Mehmet Kaplan och Max Andersson mp med anledning av prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till straffskala för mord med bibehållande av livstidsstraffet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ju15 av Mehmet Kaplan och Max Andersson (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju14 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju14 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m. s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort preskriptionstiden för vissa allvarliga brott. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju14 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Ju13 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju13 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:JuU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju13 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:JuU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Ju11 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju11 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till finanspolisen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju11 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju10 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju10 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet v029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning av lagstiftningens effektivitet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju10 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)