Dokument & lagar (240 träffar)

Motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:KU25
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna v059 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:K7 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2008/09:K6 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K6 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen s med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna s45167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den finska


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K6 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna s87001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsynsansvaret över lagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna mp038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i enlighet


Utskottsberedning: 2008/09:KU25 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen v047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen. Propositionens innehåll Enligt samtjänstlagen får statliga


Utskottsberedning: 2008/09:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K3 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG s81008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en integritetsombudsman


Utskottsberedning: 2008/09:NU11 2009/10:KU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:K2 av Mikael Johansson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K2 av Mikael Johansson mp med anledning av prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. mp006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition i den del som avser lokaliseringsprincipen och att kommuner och landsting får lämna bidrag och förskottera till byggande


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K2 av Mikael Johansson (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:MJ501 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ501 av Ulf Holm mp Förbud mot djurpornografi mp733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uttryckligt skydd i lagen för djur mot att utnyttjas sexuellt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2008/09:KU18 2008/09:MJU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:MJ501 av Ulf Holm (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:K401 av Alice Åström (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K401 av Alice Åström v Politisk mobbning v588 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagens förvaltning att upprätta en handlingsplan mot politisk mobbning i enlighet med det i motionen anförda. Motivering Den sista tiden har präglats av en debatt i medierna


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K401 av Alice Åström (v) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K399 av Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K399 av Mikael Oscarsson kd Förbud mot antisemitisk hatpropaganda i Sverige kd746 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud att i Sverige vidaresända tv-kanalen Al-Manar med dess antisemitism och hatpropaganda.


Utskottsberedning: 2008/09:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K399 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:K398 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K398 av Lennart Sacrédeus kd Finska språkets unika ställning i Sverige kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp hur beslutet utfallit att ge det finska språket och fyra andra språk minoritetsstatus.


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K398 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K397 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K397 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s33200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:K397 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2008/09:K393 av Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K393 av Eva Johnsson kd Skydd mot filmning och fotograferande i smyg kd715 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anpassa skyddet för den personliga integriteten med teknikutvecklingen gällande filmning och fotograferande


Utskottsberedning: 2008/09:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K393 av Eva Johnsson (kd) (doc, 38 kB)