Dokument & lagar (291 träffar)

Motion 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av utländska företag och näringsidkare med verksamhet i


Utskottsberedning: 2009/10:NU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:N18 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N18 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s3063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anlägga en ny dubbelriktad elkabel för kraftöverföring


Utskottsberedning: 2008/09:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N18 av Christer Engelhardt (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:N17 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N17 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi mp050 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i inkomstskattelagen så att vindkraftskooperativ inte uttagsbeskattas.


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N17 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi mp044 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Tiden är nu 4 5 Grön offensiv 5 6 Regeringens gråa defensiv 6


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 215 kB)

Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s33201 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av EU:s energipolitik 5.3.2Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2008/09:NU25 2008/09:NU26
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 437 kB)

Motion 2008/09:N14 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N14 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för att stärka


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N14 av Tina Ehn (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s45164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka utvecklingskraften


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter för de minsta


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:N11 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N11 av Per Bolund mp med anledning av prop. 2008/09:92 Ändringar i lagen 2003:113 om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked mp028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ny vattenkraft ska tas bort


Utskottsberedning: 2008/09:NU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:N11 av Per Bolund (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:N10 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N10 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2008/09:67. Motivering Internets


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N10 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:N8 av Siv Holma och Torbjörn Björlund (v)

Motion till riksdagen 2008/09:N8 av Siv Holma och Torbjörn Björlund v med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG v034 Sammanfattning Vi anser att det nya lagförslaget innehåller problem för rättssäkerheten och föreslår därför att riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:N8 av Siv Holma och Torbjörn Björlund (v) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG v033 1 Sammanfattning Vänsterpartiet menar att det nya lagförslaget innehåller en rad problem för rättssäkerheten. Trots detta talar mycket


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 82 kB)

Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG s81008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en integritetsombudsman


Utskottsberedning: 2008/09:NU11 2009/10:KU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera s81007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:N5 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N5 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp med anledning av skr. 2008/09:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20082010 mp015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom ramen för Lissabonstrategin


Utskottsberedning: 2008/09:NU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:N5 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 58 kB)