Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2008/09:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att avskaffa förmögenhetskontrollen för återbetalningsskyldiga av


Utskottsberedning: 2009/10:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:194 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försäkringskassan även ska kunna meddela beslut


Utskottsberedning: 2009/10:SfU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter s68096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en uppföljning och utvärdering


Utskottsberedning: 2008/09:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson mp med anledning av skr. 2008/09:33 Migration och asylpolitik mp016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta den aktuella politiska debatt som förts också avspeglas


Utskottsberedning: 2008/09:SfU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Sf7 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf7 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:45 Sänkta socialavgifter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter. Regeringens förslag Regeringen föreslår att det sammanlagda uttaget av


Utskottsberedning: 2008/09:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf7 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:33 Migration och asylpolitik s68089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snabbare utredning av den nya instans- och processordningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:SfU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga v014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utvärdera nedsättningen av socialavgifter


Utskottsberedning: 2008/09:SfU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga s68087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Sf4 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf4 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:7. Riksdagen begär att regeringen återkommer med lagförslag om en nedsättning


Utskottsberedning: 2008/09:SfU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sf4 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor mp009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp och utvärdera reformen om särskilda regler som möjliggör för


Utskottsberedning: 2008/09:SfU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Sf2 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf2 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förvärvsarbete i enlighet med de regler som beslutats


Utskottsberedning: 2008/09:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Sf2 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Sf1 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf1 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor s68086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning. Riksdagen avslår regeringens förslag om att nämndemän inte längre


Utskottsberedning: 2008/09:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sf1 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 47 kB)