Dokument & lagar (206 träffar)

Motion 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008 s92015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag till ändring i sekretesslagen 9 kap. 16 enligt


Utskottsberedning: 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat s92014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkta resurser till Sadev och en utveckling av redovisningsmetoderna. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:U23 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U23 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat v067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringens skrivelse om biståndets resultat i fortsättningen ska innefatta en utvärdering


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U23 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:U21 av Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U21 av Leif Jakobsson s med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008 s8155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omförhandla skatteavtalet med Danmark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:UU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:U21 av Leif Jakobsson (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:U20 av Göte Wahlström (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U20 av Göte Wahlström s med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008 s3066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett mer kraftfullt agerande för att bevara och utveckla vad som brukar benämnas den nordiska


Utskottsberedning: 2009/10:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U20 av Göte Wahlström (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:U19 av Max Andersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U19 av Max Andersson m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U19 av Max Andersson m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:U16 av Max Andersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U16 av Max Andersson m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden mp045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den omfattande svenska


Utskottsberedning: 2008/09:UU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U16 av Max Andersson m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser s92012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:U17 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U17 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser v052 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Militär alliansfrihet 3 5 Freds-


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:U17 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 63 kB)

Motion 2008/09:U15 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U15 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden v051 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Kraftigt ökad export 3 5 Ett regelverk med många kryphål 4


Utskottsberedning: 2008/09:UU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:U15 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 s92013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobben. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:UU10
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s13100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör besluta om ratifikation


Utskottsberedning: 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:U7 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U7 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:11 Frihet från förtryck skrivelse om Sveriges demokratibistånd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till utbildning,


Utskottsberedning: 2008/09:UU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U7 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget mp007 1 Sammanfattning Lissabonfördraget är ett steg i fel riktning för EU. Unionen skulle behöva en helt annan inriktning för framtidens utmaningar, framför allt när det gäller klimatfrågorna. Det är


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 170 kB)

Motion 2008/09:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:11 Frihet från förtryck skrivelse om Sveriges demokratibistånd v010 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 FN:s konvention om mänskliga rättigheter 4 4.1 Snävt perspektiv på mänskliga rättigheter 4


Utskottsberedning: 2008/09:UU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 80 kB)