Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2000/01:T463 av Majléne Westerlund Panke (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T463 av Westerlund Panke, Majléne s Barns användande av cykelhjälm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning om obligatorisk användning av cykelhjälm för barn. Motivering De oskyddade trafikanterna utsätts för


Utskottsberedning: -2000/01:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T426

Motion till riksdagen 2000/01:T426 av Ekendahl, Maud m Yrkestrafiklagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn bör göras vad gäller 5 kap. 1 yrkestrafiklagen. Motiv för mitt förslag Den yrkesmässiga trafiken regleras via lagstiftningen


Utskottsberedning: -2000/01:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T414 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T414 av Silfverstrand, Bengt s Åkerinäringens kostnads- och konkurrensvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av åtgärder för att stärka konkurrens- och utvecklingsmöjligheterna för svensk åkerinäring.


Utskottsberedning: -2000/01:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T411 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T411 av Silfverstrand, Bengt s Taxinäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samlade åtgärder för en reformerad och sanerad taxinäring. Bakgrund Taxinäringen avreglerades den 1 juli 1990. Syftet med avregleringen


Utskottsberedning: -2000/01:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T375 av Karin Olsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T375 av Olsson, Karin s Utbyggnad av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väg E 22. Motivering Nya tider kräver nya perspektiv. Den framtida utvecklingen i Öresundsregionen, Baltikum och östra Europa skapar nya


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T353 av Mats Berglind och Reynoldh Furustrand (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T353 av Berglind, Mats s Riksväg 55 mellan Katrineholm och Enköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut riksväg 55 mellan Katrineholm och Enköping. Motivering I en utredning för transportsystemet


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T224 av Per Westerberg m.fl. (m, s, mp, fp, kd, v, c)

Motion till riksdagen 2000/01:T224 av Westerberg, Per m Pendling i östra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stärkt infrastruktur för ökade pendlingsmöjligheter i östra Sverige. Inledning Om transportinfrastrukturen inte byggs ut i samma


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T201 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T201 av Lundgren, Bo m Infrastrukturens utmaningar och möjligheter 1 Sammanfattning Sverige måste vara attraktivt. För detta behövs det en politik som förstår att företag måste kunna expandera och individer ha möjligheter att växa. I syfte att skapa ett konkurrenskraftigt klimat krävs


Utskottsberedning: --------2000/01:KrU1 2000/01:KrU8 2000/01:KU18 2000/01:TU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So541 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So541 av Heinemann, Kerstin fp Närståendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär förslag av regeringen om att förlänga rätten till närståendepenning och den därtill kopplade rätten till ledighet från nuvarande 60 dagar till 120 dagar.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -----2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So539 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So539 av Johansson, Kenneth c Trygghet och valfrihet för äldre Sammanfattning Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken


Utskottsberedning: --------2000/01:AU10 2000/01:BoU9 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So461 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s, fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2000/01:So461 av Söderqvist, Nils-Erik s Preventionsarbetet avseende alkohol och droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statsbidragen till förebyggande arbete med ändring av föreliggande ordning fördelas i enlighet


Utskottsberedning: -2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So453 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m, v, kd, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So453 av Husmark Pehrsson, Cristina m Åtgärder mot självmord Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de av WHO utarbetade riktlinjerna omsätts till svenska förhållanden. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: --2000/01:SoU7 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So420 av Gustaf von Essen (m) och Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So420 av von Essen, Gustaf m Foster och barn i abortlagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att WHO:s rekommendation om att foster juridiskt sett skall räknas som barn från tjugoandra graviditetsveckan


Utskottsberedning: --2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So356 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So356 av Schyman, Gudrun v Den framtida socialtjänsten Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att utreda modeller och kostnader så att höjningen av generella bidrag får genomslag för familjer som uppbär försörjningsstöd.


Utskottsberedning: ----------2000/01:BoU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So208 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So208 av Bargholtz, Helena fp Preimplantatorisk diagnostik PGD Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om användning av preimplantatorisk diagnostik PGD i Sverige. Motivering Vid riksmötet 1994/95 tog riksdagen ställning till


Utskottsberedning: -2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk819 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk819 av Silfverstrand, Bengt s Åtgärder mot ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Motivering Den ekonomiska brottsligheten utgör ett av de allvarligaste och


Utskottsberedning: -2000/01:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk818 av Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk818 av Österberg, Sven-Erik s Ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om effektivare åtgärder för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet. Effektiva åtgärder mot ekonomisk brottslighet Det


Utskottsberedning: -2000/01:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk795 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk795 av Odenberg, Mikael m Gränsgångare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behoven av att skyndsamt lösa problemen med s.k. Gränsgångare i samråd med övriga nordiska regeringar. 2 En internationell arbetsmarknad


Utskottsberedning: -2000/01:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk793 av Carl Fredrik Graf (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk793 av Graf, Carl Fredrik m Beskattning av svenskar bosatta i utlandet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattning av svenskar bosatta i utlandet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: --2000/01:SkU14 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation