Dokument & lagar (267 950 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 1 9 1 1 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 9 0 0 4 3 R I R 2 0 1 9 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Att tänka efter före statens

2019-11-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:31 (pdf, 738 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:366 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 02019/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:366 av Anders Lennkvist Manriquez V Handel med elfenben Anders Lennkvist Manriquez har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor om statsrådet avser att vidta

Svarsdatum: 2019-11-21 Frågeställare: Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:366 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:351 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01994/Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:351 av Louise Meijer M Regeringens klimatpolitiska handlingsplan Louise Meijer har frågat mig när regeringen avser att presentera den klimatpolitiska handlingsplanen. Beredningsarbetet pågår för

Svarsdatum: 2019-11-21 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:351 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:328 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S)

SB2019/01458 Statsrådsberedningen EU-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:328 av Tina Acketoft L Ungerns krympande demokrati Tina Acketoft har frågat mig om regeringen avser markera mot Ungerns krympande demokratiska utrymme. I artikel 2 i EU-fördraget fastställs unionens grundläggande värden, däribland demokrati,

Svarsdatum: 2019-11-21 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:328 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S) (docx, 78 kB)

Motion 2019/20:3433 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3433 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid Europadomstolen och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3433 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3433 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:3430 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3430 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver prioritera Europarådets


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3430 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3430 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under helåret 2018 och första halvåret 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen aktivt


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3434 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3434 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en definition av terroristorganisation i lag och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:JuU13

Motion 2019/20:3434 av Johan Hedin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3434 av Johan Hedin (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samröre med terroristorganisation och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU13

Motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för samröre med terroristorganisationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU13

Motion 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (pdf, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:390 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02999 JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:390 av Ludvig Aspling SD EU:s jordbruksbudget Ludvig Aspling har frågat EU-ministern om regeringen kommer att ställa sig bakom förslaget om en begränsning av hur mycket jordbruksstöd som en enskild mottagare kan motta och

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:390 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:388 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:369 av Hans Wallmark M Styrningen av FN:s världslivsmedelsprogram WFP, samt fråga 2019/20:388 av Markus Wiechel SD Korruption och maktmissbruk inom FN Hans Wallmark har bett mig att svara på frågan om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:388 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:387 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:387 av Gudrun Brunegård KD Utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död Gudrun Brunegård har frågan mig hur Sverige agerar för att säkerställa att övriga stater ställer sina arkiv till förfogande, inklusive hemligstämplat material,

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:387 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:386 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:386 av Carina Ståhl Herrstedt SD Väntetiderna för patologiska provsvar Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig vad jag vill göra för att minska väntetiderna för patologiska provsvar. Sverige ligger i världstoppen när det gäller medicinska resultat men mer behöver göras för att korta väntetiderna. Regeringen

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:386 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:385 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 3730 POL Ju2019/03732/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:378 och 2019/20:385 av Boriana Åberg M Medborgarnas trygghet och Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga medborgarna

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:385 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:384 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 20 november 2019. Svar på fråga 2019/20:384 av Amineh Kakabaveh Den allvarliga situationen för Bolivias folk och fråga 2019/20:373 av Håkan Svenneling V Statskupp i Bolivia Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:384 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:383 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04724/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:383 av Carina Ståhl Herrstedt SD En trygghetsutredning Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om hur jag ser på att tillsätta en trygghetsutredning med syftet att förbättra kvaliteten på funktionshindersomsorgen. Jag instämmer

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:383 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01913/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:382 av Markus Wiechel SD Svenska bidrag till extremister Markus Wiechel har frågat inrikesministern om han avser verka för att ett nationellt kunskapscentrum inrättas i syfte att bistå myndigheter att bedöma olika

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:380 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02967/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:380 av Angelica Lundberg SD Ökade kostnader med havsbaserad vindkraft Angelica Lundberg har frågat mig hur mycket konsumenternas elnätsavgifter kommer att stiga om regeringen väljer att låta dem bekosta

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:380 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:379 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03760/S U2019/03777/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:361 av Boriana Åberg M Sveriges nationalsång i kursplanen för musik och fråga 2019/20:379 av Roland Utbult KD Skolverkets förslag till ändrade kursplaner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:379 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)