Dokument & lagar (266 289 träffar)

Motion 2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. SD med anledning av Regeringens proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Regeringen vill införa en skatt på plastbärkassar i syfte att förhindra spridningen av mikroplastervilket antyds

2019-12-11

Motion 2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:47 Skatt på platsbärkassar. Motivering Regeringen föreslår att det ska införas en punktskatt på plastbärkassar från och med den 1 maj

2019-12-11

Motion 2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:543 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:543 av Anders Åkesson C Andelstal för medlemmar i samfälligheter och vägsamfälligheter Anders Åkesson har frågat mig om givet att ordningen för förändring av andelstal i bostadsrättsföreningar upplevs som rättssäker en motsvarande ordning eller lagstiftning kan vara tillämpbar även för landets vägsamfälligheter.

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:543 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:542 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:542 av John Widegren M Utökad jakt på skarv John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utöka jakten på skarv i Sverige. Skarvpopulationen och hur den ska förvaltas är en viktig fråga. Jag är medveten om att fisket kan påverkas negativt eftersom skarv kan angripa fångst

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:542 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:541 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:541 av Lars-Arne Staxäng M Betalningsrutiner på Försäkringskassan Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Försäkringskassan ska få till stånd mer effektiva och snabbare betalningstider och betalningsrutiner för att underlätta för enskilda och företag.

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:541 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:540 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/01284/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:540 av Hanna Gunnarsson V Utflyttning av mönstring Hanna Gunnarsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av synpunkterna från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet så att utflyttning av mönstring

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Hanna Gunnarsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:540 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:539 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04072/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:539 av Mikael Eskilandersson SD Kronofogdemyndighetens handläggningstid Mikael Eskilandersson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Frågan är ställd mot bakgrund av att

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:539 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/04046/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:537 av Lina Nordquist L Utökade möjligheter till vuxenadoption Lina Nordquist har frågat mig om regeringen avser att se närmare på lagstiftningen kring vuxenadoptioner. Det är viktigt att de familjerättsliga

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Lina Nordquist (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:536 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:536 av Åsa Coenraads M Trafikverkets samordningsnummer Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att komma till rätta med felaktig utdelning av samordningsnummer hos Trafikverket. Jag vill inledningsvis påpeka att det är Transportstyrelsen och inte Trafikverket som hanterar

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:536 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:535 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03212/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:535 av Jessica Thunander V Bristande passagerarsäkerhet hos Uber Jessica Thunander har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att försäkra mig om att Uber Sverige och andra plattformsbolag har passagerarsäkra

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:535 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:534 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:534 av Joar Forssell L Bilaterala politiska samtal med Taiwan Joar Forssell har frågat mig om regeringen är beredd att, om intresse uttrycks från taiwanesisk sida, i Sverige föra bilaterala samtal med Taiwans president eller medlemmar av Taiwans

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Joar Forssell (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:534 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:533 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04068/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:533 av Pål Jonson M Konkurrensvillkoren för svenska mikrobryggerier Pål Jonson har frågat mig varför jag och regeringen har valt att inte tillämpa möjligheten att ge svenska mikrobryggerier en lägre skattesats trots att detta skulle

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:533 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:532 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/05085/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:532 av Camilla Waltersson Grönvall M En primärvårdsreform Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag kommer att lägga fram propositionen Primärvårdsreform inriktning för en nära och tillgänglig vård under december år 2019.

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:532 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:531 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:531 av Saila Quicklund M Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp Saila Quicklund har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om ministern och regeringen avser ändra i förordningar om renägares förluster av rovdjur som i propositionen En hållbar rovdjurspolitik prop. 2012/13:191 ska

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:531 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:530 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:530 av Hans Wallmark M Kärnkraftverket i Astravets Hans Wallmark har frågat mig om jag har tagit upp frågor kopplade till kärnkraftverket i Astravets i samband med mitt möte med president Aleksandr Lukasjenko och hur jag avser att arbeta vidare

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:530 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:529 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S)

SB2019/01547 Statsrådsberedningen EU-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:529 av Pål Jonson M Konferens om Europas framtid Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen anser det lämpligt att en konferens om Europas framtid bör genomföras, och när jag och regeringen i så fall avser att informera riksdagen

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:529 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 4 0 38 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:528 av Johan Forssell M Antalet säkerhetshotande individer i Sverige Johan Forssell har frågat mig hur många personer jag bedömer att det finns i Sverige i dag som hotar Sveriges säkerhet och därför borde utvisas

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:527 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:527 av Andreas Lennkvist Manriquez V Bloddonation Andreas Lennkvist Manriquez har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att avskaffa diskrimineringen vid blodgivning och ändra karenstiden så att den är lika för alla oavsett sexuell läggning. Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:527 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:526 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö 2019/ 0 1275/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:526 av Alexandra Anstrell M Myndigheters säkerhetsrutiner Alexandra Anstrell har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att klargöra och stärka Försvarsmaktens säkerhetsrutiner för att skydda Sveriges

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:526 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:525 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/04018/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:525 av Ann-Sofie Alm M Boende för gymnasielagselever Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att kommunerna och individerna inte utsätts för onödig press och stress med

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:525 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)