Dokument & lagar (277 451 träffar)

Interpellation 2019/20:153 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:153 Värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare av Ann-Sofie Alm M till Utrikesminister Ann Linde S Sverige har en stolt tradition av att vilja arbeta för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Så ska det fortsatt vara. Den 20 juli i år var det 20 år sedan förföljelsen

Inlämnad: 2019-11-19 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:153 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:152 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:152 Regeringens syn på Hongkong av Ann-Sofie Alm M till Utrikesminister Ann Linde S I Hongkong har demonstrationer från folket pågått i sex månader. Demonstrationerna startade ur en rädsla för att Kina ytterligare skulle inskränka Hongkongbornas demokratiska rättigheter. Våldet eskalerar nu oroandeväckande

Inlämnad: 2019-11-19 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:152 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2019/20:151 av Vasiliki Tsouplaki (V)

Interpellation 2019/20:151 De ideella organisationernas lotterier av Vasiliki Tsouplaki V till Statsrådet Ardalan Shekarabi S De svenska folkrörelserna har byggt upp och format vår moderna demokrati. Än i dag är föreningslivet starkt och skapar mervärde för sina miljontals medlemmar. Det handlar till exempel om social

Inlämnad: 2019-11-19 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2019/20:151 av Vasiliki Tsouplaki (V) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:388 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:369 av Hans Wallmark M Styrningen av FN:s världslivsmedelsprogram WFP, samt fråga 2019/20:388 av Markus Wiechel SD Korruption och maktmissbruk inom FN Hans Wallmark har bett mig att svara på frågan om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:388 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:369 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:369 av Hans Wallmark M Styrningen av FN:s världslivsmedelsprogram WFP, samt fråga 2019/20:388 av Markus Wiechel SD Korruption och maktmissbruk inom FN Hans Wallmark har bett mig att svara på frågan om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:369 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:364 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03717/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:364 av Boriana Åberg M Gränskontrollen vid Värtahamnen Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka gränskontrollen vid Värtahamnen. Den gränskontroll som bedrivs gentemot de fartyg från

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:364 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:356 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02965/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:356 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Säkerhetsrisker på våra flygplatser Jonas Andersson har frågat justitie- och migrationsministern vad ministern avser att göra för att komma till bukt med återkommande säkerhetsproblem på våra flygplatser.

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:356 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:354 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/02038/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:354 av Lars Beckman M om statens integrationsmisslyckande Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka att ytterligare omfattande kostnader läggs på Sveriges kommuner för vad som

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:354 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:346 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:342 av Åsa Coenraads M Stärkta relationer med Taiwan och 2019/20:346 av Boriana Åberg M Taiwans deltagande i FN:s klimattoppmöte COP 25 Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser öka stödet för Taiwan gentemot Folkrepubliken Kina. Vidare har

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:346 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:345 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/02035/EUI Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:345 av Ciczie Weidby V Ratificering av ILO:s konvention nr 190 Ciczie Weidby har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbereda ratificeringen av Internationella arbetsorganisationens ILO konvention

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Ciczie Weidby (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:345 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:342 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:342 av Åsa Coenraads M Stärkta relationer med Taiwan och 2019/20:346 av Boriana Åberg M Taiwans deltagande i FN:s klimattoppmöte COP 25 Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser öka stödet för Taiwan gentemot Folkrepubliken Kina. Vidare har

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:342 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:336 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2019/20:336 av Betty Malmberg M Oredlighetsnämnden Betty Malmberg har frågat mig när det kan förväntas att oredlighetsnämnden ska finnas på plats och kunna inleda sitt viktiga arbete. Regeringen föreslog i den av riksdagen antagna propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:336 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:335 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03720/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:335 av Betty Malmberg M Svenska doktorander Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att öka andelen svenskar som fullföljer en forskarutbildning. Jag delar Betty Malmbergs

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:335 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:322 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/01160/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:322 av Jörgen Berglund M Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret Jörgen Berglund har frågat mig när samordningen av totalförsvaret kommer att vara klar och vara samlad på Försvarsdepartementet. Arbetet

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:322 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 77 kB)

Motion 2019/20:3428 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3428 av Eric Westroth m.fl. SD med anledning av proposition 2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg.

2019-11-19

Motion 2019/20:3428 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3428 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2019/20:150 av Hanna Gunnarsson (V)

Interpellation 2019/20:150 Medinflytande för totalförsvarspliktiga av Hanna Gunnarsson V till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att återigen använda lagen om totalförsvarsplikt som verktyg för personalförsörjning i Försvarsmakten. Till följd av detta beslutade man också i december

Inlämnad: 2019-11-18 Svarsdatum: 2019-12-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2019/20:150 av Hanna Gunnarsson (V) (pdf, 100 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:370 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:370 av Katarina Brännström M Lång väntetid för säsongsarbetare Katarina Brännström har frågat mig vad jag gör för att tillse att Migrationsverket har rimliga väntetider för tillstånd av utländsk arbetskraft, så att svenska företag kan få den kompetens de behöver i tid. I regleringsbrevet för 2018

Svarsdatum: 2019-11-19 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:370 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:359 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/03787/OU Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:359 av Rasmus Ling MP Tillsyn över spelverksamheten och penningtvätt i Casino Cosmopol Rasmus Ling har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta i syfte att öka tillsynen av spelverksamheten och därmed minimera risken för penningtvätt

Svarsdatum: 2019-11-19 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:359 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:344 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani S Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn Adnan Dibrani har frågat mig när det aviserade lagförslaget om borttagen preskriptionstid för grova brott mot barn kommer att överlämnas till

Svarsdatum: 2019-11-19 Frågeställare: Adnan Dibrani (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:344 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:329 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:329 av Linda Lindberg SD Familjeveckan Linda Lindberg har frågat mig om familjeveckan är rätt prioritering att göra denna mandatperiod. Syftet med familjeveckan är att ge föräldrar till något äldre barn bättre möjligheter att i vissa utpekade situationer vara lediga tillsammans med barnen. Familjeveckan

Svarsdatum: 2019-11-19 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:329 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 86 kB)