Dokument & lagar (266 656 träffar)

Motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samröre med terroristorganisation och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU13

Motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för samröre med terroristorganisationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU13

Motion 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:390 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02999 JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:390 av Ludvig Aspling SD EU:s jordbruksbudget Ludvig Aspling har frågat EU-ministern om regeringen kommer att ställa sig bakom förslaget om en begränsning av hur mycket jordbruksstöd som en enskild mottagare kan motta och

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:390 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:388 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:369 av Hans Wallmark M Styrningen av FN:s världslivsmedelsprogram WFP, samt fråga 2019/20:388 av Markus Wiechel SD Korruption och maktmissbruk inom FN Hans Wallmark har bett mig att svara på frågan om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:388 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:387 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:387 av Gudrun Brunegård KD Utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död Gudrun Brunegård har frågan mig hur Sverige agerar för att säkerställa att övriga stater ställer sina arkiv till förfogande, inklusive hemligstämplat material,

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:387 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:386 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:386 av Carina Ståhl Herrstedt SD Väntetiderna för patologiska provsvar Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig vad jag vill göra för att minska väntetiderna för patologiska provsvar. Sverige ligger i världstoppen när det gäller medicinska resultat men mer behöver göras för att korta väntetiderna. Regeringen

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:386 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:385 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 3730 POL Ju2019/03732/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:378 och 2019/20:385 av Boriana Åberg M Medborgarnas trygghet och Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga medborgarna

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:385 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:384 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 20 november 2019. Svar på fråga 2019/20:384 av Amineh Kakabaveh Den allvarliga situationen för Bolivias folk och fråga 2019/20:373 av Håkan Svenneling V Statskupp i Bolivia Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:384 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:383 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04724/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:383 av Carina Ståhl Herrstedt SD En trygghetsutredning Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om hur jag ser på att tillsätta en trygghetsutredning med syftet att förbättra kvaliteten på funktionshindersomsorgen. Jag instämmer

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:383 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01913/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:382 av Markus Wiechel SD Svenska bidrag till extremister Markus Wiechel har frågat inrikesministern om han avser verka för att ett nationellt kunskapscentrum inrättas i syfte att bistå myndigheter att bedöma olika

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:380 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02967/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:380 av Angelica Lundberg SD Ökade kostnader med havsbaserad vindkraft Angelica Lundberg har frågat mig hur mycket konsumenternas elnätsavgifter kommer att stiga om regeringen väljer att låta dem bekosta

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:380 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:379 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03760/S U2019/03777/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:361 av Boriana Åberg M Sveriges nationalsång i kursplanen för musik och fråga 2019/20:379 av Roland Utbult KD Skolverkets förslag till ändrade kursplaner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:379 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:378 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 3730 POL Ju2019/03732/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:378 och 2019/20:385 av Boriana Åberg M Medborgarnas trygghet och Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga medborgarna

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:378 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:377 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04722/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:377 av Carina Ståhl Herrstedt SD Ny medicinsk bedömning vid avslag på assistansersättning Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag ser på att man i dag inte kan begära en ny medicinsk bedömning av medicinsk kompetens eller

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:377 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:376 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04721/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:376 av Carina Ståhl Herrstedt SD Schablonersättningen Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om varför jag inte agerar för att höja schablonersättningen när så många anordnare riskerar att tvingas lägga ned sin verksamhet om inget

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:376 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:375 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:375 av Karin Rågsjö V Varsel som påverkar rikssjukvård Karin Rågsjö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra den nationella vården kring rikssjukvård, utbildning och forskning Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera väl. Alla

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:375 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:374 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 02966/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:374 av Jens Holm V Moderniserad lagstiftning för särskilda persontransporter Jens Holm har frågat mig om och när jag avser att återkomma med förslag för att stärka samordningen och kvaliteten för både resenärer och

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:374 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:373 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 20 november 2019. Svar på fråga 2019/20:384 av Amineh Kakabaveh Den allvarliga situationen för Bolivias folk och fråga 2019/20:373 av Håkan Svenneling V Statskupp i Bolivia Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:373 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:372 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:372 av Carina Ståhl Herrstedt SD Barnfetma Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag vill arbeta för att minska barnfetma i det svenska samhället. Sommaren 2018 antog riksdagen regeringens förslag om en utvecklad folkhälsopolitik prop. 2018/19:249I propositionen En god och jämlik hälsa presenterar

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:372 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:371 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:371 av Lars Beckman M Användningen av vissa hemliga tvångsmedel Lars Beckman har frågat justitie- och migrationsministern om han anser att det borde finnas en bättre redovisning från Åklagarmyndigheten rörande information om användning av tvångsmedel i förhållande till enskilda brott. Arbetet inom

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:371 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)