Dokument & lagar (211 träffar)

Motion 1999/2000:Sf27 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf27 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. 1 Vissa ändringar i lagen om allmän försäkring m.m.inkomstgrundad ålderspension och i införadelagen I propositionen föreslås bl.a. att bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf26 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf26 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. Höj den skäliga levnadsnivån i SBTP ytterligare I syfte att i viss mån kompensera för sin försämring av läkemedelsförsäk- ringen genomförde regeringen en höjning av


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf25 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf25 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:118 Underhållsstöd vid växelvis boende Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det värdefullt för barnet att få träffa föräldern ofta och i vardagssituationer.


Utskottsberedning: --2000/01:SfU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf24 av Desirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf24 av Pethrus Engström, Desirée kd med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor I propositionen föreslås bl.a. att, när arbetsgivare utgett ersättning för den anställdes resor i samband med att denne är berättigad till sjuklön, skall detta motsvara sjuklönedag.


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf23 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf23 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor Längre arbetsperiod för beräkning av sjukpenning nödvändig I propositionen föreslås att när det inte kan utredas i vilken omfattning den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat under de första


Utskottsberedning: --1999/2000:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf22 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn 1 Inledning Propositionen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn har kommit till stånd för att anpassa det allmänna efterlevandepensionssystemet till


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf21 av Margit Gennser m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf21 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet som nu håller på att slutföras kräver också anpassning av tidigare regler för efterlevandepensioner och efterlevandestöd


Utskottsberedning: --1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf20 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf20 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn I propositionen behandlas förslag till förändringar av efterlevandepensionen med anledning av flerpartiöverenskommelsen om det reformerade pensionssystemet. Även om


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf19 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf19 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn Sorg När en livskamrat dör kan det kännas som om hela livet samtidigt upphör. Alla planer man gjort upp, vilken nytta har man av dem när den mest älskade inte längre


Utskottsberedning: ------1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf18 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf18 av Ayoub, Magda kd med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen att seriositetsprövningen skall skärpas. Vid arrangerade äktenskap frångår man i viss utsträckning kraven på att parterna


Utskottsberedning: --------------1999/2000:SfU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf17 av Kerstin-Maria Stalin och Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf17 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning Bakgrund Miljöpartiets utgångspunkt i motionen är utifrån de kvinnor som kommer till Sverige med anledning av förhållande/äktenskap och som i detta förhållande far illa. Enligt


Utskottsberedning: -----1999/2000:SfU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf16 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf16 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 Inledning Regeringens proposition Uppehållstillstånd på grund av anknytning är ett vällovligt försök att åtgärda ett problem som drabbar kvinnor från andra länder. Men den innehåller


Utskottsberedning: -----1999/2000:SfU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf15 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf15 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning Centerpartiet anser att förslaget om att utöka kontrollen i de fall där det finns påtaglig risk för att sökanden kommer att utsättas för våld eller allvarlig kränkning i förhållandet


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf14 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf14 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen slår i propositionen fast att en utlänning som gifter sig eller inleder ett samboförhållande med någon som bor i Sverige skall ha


Utskottsberedning: ---------1999/2000:SfU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf13 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf13 av Ayoub, Magda kd med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktingsituation, sociala förmåner m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att prövningen av en ansökan om flyktingförklaring eller resedokument för en utlänning som beviljas

2000-02-09

Motion 1999/2000:Sf12 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf12 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Flyktingsituationen i världen Den här propositionen behandlar hur Sverige ska ta emot utlänningar i en massflyktsituation, när dessa ska folkbokföras samt rätten

2000-02-09

Motion 1999/2000:Sf11 av Bo Könberg och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf11 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. 1 Inledning Respekten för de mänskliga rättigheterna skall hävdas internationellt. Om människors rätt kränks är det omvärldens skyldighet att erbjuda en fristad för

2000-02-09

Motion 1999/2000:Sf10 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf10 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Centerpartiet yrkar avslag på regeringens proposition 1999/2000:42 Ut- länningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Vår kritik mot förslaget grundar

2000-02-09

Motion 1999/2000:Sf9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf9 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen att den som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 a UtlL i en massflyktsituation inte skall

2000-02-09

Motion 1999/2000:Sf8 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf8 av Davidson, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m. I regeringens proposition tas bl a frågan upp om premiepensionen i det reformerade pensionssystemet. Premiepensionen är den del som den enskilde själv kan välja var den skall


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation