Dokument & lagar (444 träffar)

Motion 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. SD En jämlik föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst under det att en förälder


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. SD Sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör ungefär 900


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta kring krav på uppehållsrätt för utbetalning av stöd från Försäkringskassan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2819 av Kent Ekeroth SD Åldersbestämning av immigranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2816 av Markus Wiechel SD Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra registreringen för EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. MP Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning som på djupet undersöker vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. MP Avkriminalisera ideell flyktingtransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avkriminalisering av ideell flyktingtransport och tillkännager detta för regeringen. EU:s migrationspolitik idag och Dublinförordningen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. SD Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med någon utanför EU och sedan


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. FP En politik som öppnar dörren till Sverige och till det svenska samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s gemensamma asylpolitik måste bygga på att alla länder delar på ansvaret, och riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:2776 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2776 av Mikael Oscarsson KD Höjt adoptionskostnadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur adoptionskostnadsbidraget skulle kunna höjas och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att underlätta internationella


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2776 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2776 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2760 av Hanna Wigh SD Migrationsverkets ansvar för asylsökanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den privata marknaden för asylanläggningar ska avskaffas och att inga asylsökande längre ska placeras i boenden som drivs, ansvaras över


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2759 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2759 av Hanna Wigh SD Det kommunala självstyret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riva upp lagstiftningen som möjliggör att Migrationsverket tvångsplacerar ensamkommande ungdomar i kommuner mot kommunens vilja och överlåter åt kommunerna


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2759 av Hanna Wigh (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2759 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2746 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2746 av Adam Marttinen SD Kommunal vetorätt vid etablering av asylboenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommuner vetorätt vid etablering av asylboenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många kommuners förmåga


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2746 av Adam Marttinen (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2746 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2675 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2675 av Cecilia Widegren M Ungdomsjobb i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig strategi för fler jobb, inte minst för unga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa, så att fler jobb kan skapas i vår tids


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2675 av Cecilia Widegren (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2675 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, KD Höjning av arbetsgivaravgift och skatt slår mot Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att först utreda konsekvenserna av en höjning av arbetsgivaravgiften


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala M En human flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare underlätta för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1.Kristdemokraternas familjepolitiska mål och grundvärden 1.1 Familjen är viktig för barnen och samhällsutvecklingen 1.2 Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:SfU2 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU7 2015/16:SfU8 2015/16:SkU20 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Motion 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1Inledning 2Asylprocessen 2.1Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren 2.2Korta handläggningstiderna gällande så kallade säkra länder 2.3Verkställighetshinder 2.4Förvarstagande 2.5Inspektion


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:SfU11 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2016/17:CU10 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 180 kB)

Motion 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo S Besöksvisum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av inresevisering för besök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visering innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:SfU2 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)