Dokument & lagar (277 träffar)

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens s82010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra FN:s barnkonvention till


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s42028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för utsatta barn. Inledning


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som prioriterat område införa arbete mot barnfattigdom


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla elevinflytande och demokrati


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det utökade ansvaret för Barnombudsmannen. Motivering Regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik mp045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Jämlikhet och hållbarhet bortvalt 7 5 Ändrade rubriker på målområden 8 6 Utveckla lokalt folkhälsoarbete och


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 162 kB)

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s42026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns och ungas uppväxtvillkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s45267 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av konkreta åtgärder mot smittspridning av hiv, klamydia,


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s41004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utjämna skillnaderna i hälsa samt vård och omsorg för kvinnor och andra


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:94. Motivering Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på propositionens förslag


Utskottsberedning: 2007/08:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning s42024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stickprovskontroller och upplysningsverksamhet för att


Utskottsberedning: 2007/08:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:93. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sf17 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf17 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform s42023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsbonus och att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf17 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform mp036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget angående barntid.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform s42025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform. Motivering Vi socialdemokrater vill inledningsvis tydliggöra att vi inte


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform s3002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns och kvinnors lika rätt till både yrkes- och familjeliv


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform. 2 Regeringens förslag Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft mp042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s45268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering till Sollefteå. Motivering Västernorrlands


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s) (doc, 39 kB)