Dokument & lagar (279 träffar)

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:kd121 av Otto von Arnold kd med anledning av prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag kd121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om förändring av 25 kap. 11 i regeringens förslag till Offentlighets- och sekretesslag enligt vad som i motionen anförs. Motivering Patientnämndens

2009-04-03

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s3062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s45166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte slå


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s37036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Vår syn på studentinflytande


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att skollagens formulering om krav på hänsyn till skolans åtagande och elevens behov ska tas bort. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor s37037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:U19 av Max Andersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U19 av Max Andersson m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U19 av Max Andersson m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:U16 av Max Andersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U16 av Max Andersson m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden mp045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den omfattande svenska


Utskottsberedning: 2008/09:UU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U16 av Max Andersson m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter mp042 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Det övergripande målet 4 Delmålen 4 De rödgröna ställer sig


Utskottsberedning: 2008/09:TU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) (doc, 87 kB)

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi mp044 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Tiden är nu 4 5 Grön offensiv 5 6 Regeringens gråa defensiv 6


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 215 kB)

Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s33201 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av EU:s energipolitik 5.3.2Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2008/09:NU25 2008/09:NU26
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 437 kB)

Motion 2008/09:N14 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N14 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för att stärka


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N14 av Tina Ehn (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s45164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka utvecklingskraften


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat mp043 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Tiden är nu 5 5 Grön offensiv 6 6 Regeringens gråa defensiv 7


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 232 kB)

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat v057 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Klimaträttvisa 3 5 Internationella klimatåtgärder 5 5.1 Klimatbistånd 5 5.2 Höj EU:s


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33200 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det mål för utsläppen i Sverige till 2020 som föreslås i motionen 4.2.1Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 432 kB)

Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på och prioritera strategiska gröna infrastrukturinvesteringar.


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:MJ15 av Peter Pedersen m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ15 av Peter Pedersen m.fl. v, mp med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln v055 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Vår kritik mot flyget i utsläppshandeln 3 5 Utrikes flygtrafik 3 5.1 Flyget som en del av klimatkonventionen 3


Utskottsberedning: 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ15 av Peter Pedersen m.fl. (v, mp) (doc, 66 kB)

Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige med kraft bör verka för att flyget ges en särskild s.k. utsläppsbubbla


Utskottsberedning: 2008/09:MJU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik mp047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den inhemska och den internationella politiken är sammanhängande.


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 142 kB)