Dokument & lagar (196 träffar)

Motion 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fastställa nationella mål för att kunna utvärdera


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen båda SD med anledning av redogörelse 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation


Utskottsberedning: 2015/16:UU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta


Utskottsberedning: 2015/16:UU10 2015/16:UU10,2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 70 avslag

Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 95 kB) Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 190 kB)

Motion 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther KD med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verksamhetsinriktningarna för Inlandsinnovation AB och


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av den geografiska fördelningen av


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en riktlinje för det statliga riskkapitalet ska vara


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens önskemål


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera de förändringar som äger rum med anledning av proposition


Utskottsberedning: 2015/16:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens lagförslag med de motivuttalanden som framgår av motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Motion 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1994:588 om utbildning för fredsfrämjande verksamhet i enlighet med vad som anges i


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för det fall landstingen ska erbjuda utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sådana


Utskottsberedning: 2015/16:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag om att Stockholms och Tranås kommuner ska inlemmas i systemet med en


Utskottsberedning: 2015/16:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen 1990:1144 i den del som avser att 9 kap. 10 ska upphöra att gälla och att det i 9 kap. 12 ska


Utskottsberedning: 2015/16:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. (L) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:96 Informationsutbyte med USA. Motivering Vänsterpartiet är positivt inställt till och finner det angeläget att samarbeta


Utskottsberedning: 2015/16:JuU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. 2  Inledning Regeringen har lagt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:3343 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3343 av Allan Widman m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i budgetpropositionen årligen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3343 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3343 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)