Dokument & lagar (275 träffar)

Motion 2013/14:A4 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A4 av Mattias Karlsson SD med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta och kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A4 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete S13004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny och aktiv politik med tidiga insatser för unga arbetslösa.


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen S13001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:A1 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:A1 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen V004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A1 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:A22 av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska ges på lika villkor oavsett födelseland. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagande och sysselsättning som instrument


Utskottsberedning: 2012/13:AU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A22 av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 110 kB)

Motion 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna S15006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket även i fortsättningen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna V036 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten för Arbetsmiljöverket att meddela


Utskottsberedning: 2012/13:AU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering V025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den kontaktperson som arbetsgivaren har anmält vid utstationering ska


Utskottsberedning: 2012/13:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering S38001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på arbetsgivarrepresentant för tecknande av kollektivavtal.


Utskottsberedning: 2012/13:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:A17 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A17 av Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling SD296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:A17 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling S15005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 2 lagen 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i enlighet med vad


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen SD6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:26. Motivering Regeringen föreslår i propositionen att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ska


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. MP011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens lagförslag i proposition 2012/13:12 såvitt avser punkterna 2 och 3 och punkt 1 med undantag för 43 Motivering Den


Utskottsberedning: 2012/13:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. SD1003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra 100-dagarsregeln så att arbetslösa


Utskottsberedning: 2012/13:AU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:A7 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A7 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:174 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 20072010 S15001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att granska om regeringens jämställdhetsmål


Utskottsberedning: 2012/13:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A7 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionens huvudsakliga innehåll 2 4 Bättre skydd vid in- och uthyrning av arbetstagare 3 4.1 Likabehandling 4


Utskottsberedning: 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 88 kB)

Motion 2012/13:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A3 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare S15002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stadigvarande arbetskraftsbehov. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:A10 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A10 av Mehmet Kaplan m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:177 Riksrevisionens rapport om hur Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett effektivare arbete mot diskriminering MP003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A10 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 58 kB)