Dokument & lagar (111 träffar)

Motion 2002/03:Bo5 av Nina Lundström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo5 av Nina Lundström m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om andrahandsupplåtelse. Riksdagen avslår förslaget om att bostadshyresgäster skall vara folkbokförda


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:Bo4 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo4 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 9 kap. 19 första stycket bostadsrättslagen 1991:614 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar om ändring av 3 andra stycket


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:Bo3 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo3 av Owe Hellberg och Sten Lundström v med anledning av prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för det inre lägenhetsunderhållet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo28 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo28 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram om boende och hälsa arbetas fram. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att sänka gränsvärdena för radon i befintlig bebyggelse. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sf30 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf30 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprättandet av en plan för integrering av människor från etniskt segregerade områden.


Utskottsberedning: 2001/02:BoU13 2001/02:SfU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sjömätningen även fortsättningsvis skall ligga kvar inom


Utskottsberedning: 2001/02:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en förenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall vara giltigt om hyresgästerna i minst hälften


Utskottsberedning: 2001/02:BoU13 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att enkel majoritet skall krävas för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo23 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo23 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ombildning till kooperativ hyresrätt bör ske genom godkännande med enkel majoritet. Motivering Centerpartiet har sedan tidigare förespråkat boendeformen


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo22 av Yvonne Ångström och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo22 av Yvonne Ångström och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen i proposition 2001/02:62 om att det skall krävas två tredjedels majoritet för ombildning till kooperativ hyresrätt eller försäljning


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo21 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo21 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår föreslagen lydelse i sista meningen i 2 kap. 9 i regeringens förslag till lag om kooperativ hyresrätt: En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo20 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo20 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilda beslutsregler vid försäljning av kommunala bostadsföretag. Inledning


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i jordabalken, rörande prövning enligt hyreslagens


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Sammanfattning Regeringens förslag om tillståndsplikt för överlåtelse av kommunalt bostadsföretag utgör ytterligare ett exempel i raden av bristande respekt för den lokala demokratin och den grundlagsstadgade


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förköpsrätt för kooperativa hyresrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. 2 Inskränkning


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo16 av Carl Fredrik Graf (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo16 av Carl Fredrik Graf m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktieutdelningen från kommunala bostadsföretag. Motivering Kommunala bostadsbolag får lämna


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo15 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo15 av Inger Lundberg s med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad i motionen anförs om att ett undantag från tillståndsplikten vid försäljning av fastigheter i ett kommunalt bostadsföretag införs med


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo14 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo14 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:58, förutom den del som gäller kooperativ hyresrätt. Nej till särskild lag om allmännyttiga bostadsföretag Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,