Dokument & lagar (535 träffar)

Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen 1993:1617 med de motivuttalanden som framgår av motionen. Motivering Idrotten är Sveriges


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth båda SD med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som avser undantag från maskeringsförbudet för den som täcker ansiktet av religiösa skäl.


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3544 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag från maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsat snabbspår för migrationsärenden i fråga om Syrienflyktingar som


Utskottsberedning: 2016/17:JuU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:18 Falska polisbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kriminalisering av framförandet av falska fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:JuU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3503 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3503 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2016/17:18 Falska polisbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att andra samhällsviktiga utryckningsfordon bör skyddas på samma sätt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:JuU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3503 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3503 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta uppdraget till Barnombudsmannen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:66 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:66 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD med anledning av prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i propositionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inledningsvis


Utskottsberedning: 2016/17:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:66 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:66 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:65 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:65 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth båda SD Med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda max- och minimistraff


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:65 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:65 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett barnperspektiv vid rättsväsendets insatser


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2016/17:50 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2016/17:50 av Johan Hedin C med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en självständig och oberoende nationell rapportör


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:50 av Johan Hedin (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:50 av Johan Hedin (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en samlad strategi för att bekämpa den it-relaterade brottsligheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:JuU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:96 Informationsutbyte med USA. Motivering Vänsterpartiet är positivt inställt till och finner det angeläget att samarbeta


Utskottsberedning: 2015/16:JuU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden


Utskottsberedning: 2015/16:JuU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare kriminalisering av förstadier till sådana brott som är särskilt knutna


Utskottsberedning: 2015/16:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth båda SD med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja minimi- och maximinivåerna för narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa utvecklingen av rättspraxis och återkomma till riksdagen med förslag på ändrade


Utskottsberedning: 2015/16:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärderna även bör inkludera främlingspass och resedokument och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motsvarande regeländringar som för svenska pass även ska gälla främlingspass och provisoriska


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)