Dokument & lagar (367 träffar)

Motion 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2013/14:KU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:K13 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K13 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av framst. 2013/14:RS1 Tidningen Riksdag och Departement Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag och Departement.


Utskottsberedning: 2013/14:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K13 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati S32005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att partierna ska vara skyldiga att öppet redovisa de bidrag de erhåller


Utskottsberedning: 2013/14:KU34
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning av regionfrågan.


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet V016 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa en ny straffbestämmelse om olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Västernorrlands läns landsting ska


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S32004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla


Utskottsberedning: 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:6 av Jörgen Hellman och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 avJörgen Hellman och Kenneth G Forslund S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:KU2

Motion 2013/14:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område S32003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att den del av förslaget som innebär att det territoriella


Utskottsberedning: 2013/14:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val SD186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svenskt medborgarskap ska vara ett krav för att få delta i kommunala val.


Utskottsberedning: 2013/14:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om preciserat representationskrav för partistöd. Motivering Vi ställer oss frågande till


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati V008 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett minskat antal fullmäktigeledamöter i de minsta kommunerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter V051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 13a kap. 1 sista meningen enligt vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en ny finansieringsmodell


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K10 av Björn Söder SD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter SD387 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de nya reglerna för omställningsstödet ska omfatta alla som blir invalda eller omvalda i riksdagsvalet 2014 i enlighet med vad som


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD) (doc, 56 kB)