Dokument & lagar (464 träffar)

Motion 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram aktiva och effektiva åtgärder


Utskottsberedning: 2013/14:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 45 kB)

Motion 2013/14:MJ26 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ26 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:MJ26 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:MJ17 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ17 av Helena Leander MP med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskådligheten i miljömålssystemet behöver förbättras.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ17 av Helena Leander (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster S8012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska besluta om ytterligare


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2013/14:MJ16 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ16 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:186 Hushållning med havsområden V055 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att havsplanerna bör slå fast att ekologiska intressen ska vara överordnade ekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:MJU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ16 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror MP039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om handel med timmer och trävaror med de ändringarna att a 9 får följande lydelse: 9 Till


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror V048 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bestämmelser som ska komplettera timmerförordningen och förordningar


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:158 Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 20072013 S8011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Jordbruksverket


Utskottsberedning: 2013/14:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:MJ24 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ24 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster SD391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en plan för att öka mängden betande


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:MJ24 av Josef Fransson (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:MJ13 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ13 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:177 Ny lag om virkesmätning SD384 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:177. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast


Utskottsberedning: 2013/14:MJU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ13 av Josef Fransson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken MP020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utnyttja möjligheterna till nationell reglering


Utskottsberedning: 2013/14:MJU13
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 107 kB)

Motion 2013/14:MJ10 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ10 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken SD293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör öka möjligheterna att ställa


Utskottsberedning: 2013/14:MJU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ10 av Josef Fransson (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:MJ9 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ9 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken V022 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med en åtgärdsplan


Utskottsberedning: 2013/14:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ9 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen MP013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av mer resurser för 3R-arbetet i kommande budgetarbete. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:MJ6 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ6 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen SD187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbudet mot sexuella handlingar med djur ska införas i brottsbalken i stället


Utskottsberedning: 2013/14:MJU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ6 av Josef Fransson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ5 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ5 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kompetenscentrum för 3R-frågor bör inrättas vid Nationellt


Utskottsberedning: 2013/14:MJU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ5 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:17 Marknadsföring om modersmjölksersättning och tillskottsnäring S8009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ny lag för marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, lag om ändring


Utskottsberedning: 2013/14:MJU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik MP007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Rovdjurens roll i ekosystemen 4 Övergripande mål för rovdjurspolitiken 5 Mål för rovdjurens bevarandestatus 6


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik V006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Vänsterpartiets grund för en ansvarsfull rovdjurspolitik 3 5 Propositionen raserar möjligt samförstånd


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 80 kB)

Motion 2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik S8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att det övergripande målet för rovdjurspolitiken ska vara följande: Sverige ska ha långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjuren som ger en


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 77 kB)