Dokument & lagar (421 träffar)

Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom kort bör följa upp hur lagförslaget påverkar företagen i form av


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma med ett förslag som innebär att tulltillägg avskaffas som sanktion i tullagen, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten


Utskottsberedning: 2015/16:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra propositionens förslag till beskattningsregler för skadeförsäkringsbolagens säkerhetsreserver och


Utskottsberedning: 2015/16:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en uppföljning av vilken nytta förslagen leder till


Utskottsberedning: 2015/16:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa uttagsbeskattning av internt utförda fastighetstjänster och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3254 av David Lång m.fl. SD Med anledning av prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om begränsad skattefrihet för utdelning på andelar. Motivering Vi välkomnar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:259 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:259 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:131 Skattetillägg Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:131 Skattetillägg Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:SkU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:259 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:259 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter


Utskottsberedning: 2014/15:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson C med anledning av prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast, och innan förslaget träder i kraft,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3010 av David Lång m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad administration vid inrättande av exportbutiker


Utskottsberedning: 2014/15:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:374 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:374 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av proposition 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer för förbättringar av avdragets fakturamodell. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:374 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:374 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014 201314S20009 med anledning av regeringens skrivelse 2013 14 98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:SkU33
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Sk12 av Thoralf Alfsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk12 av Thoralf Alfsson och Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el SD442 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I regeringens proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av

2014-03-26

Motion 2013/14:Sk12 av Thoralf Alfsson och Josef Fransson (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el S20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

2014-03-26

Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer S20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skyndsamt bör utarbetas ett


Utskottsberedning: 2013/14:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sk10 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk10 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el V033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Riksdagen tillkännager

2014-03-24

Motion 2013/14:Sk10 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sk9 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk9 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om nettodebitering. Motivering

2014-03-19

Motion 2013/14:Sk9 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 57 kB)