Dokument & lagar (588 träffar)

Motion 2015/16:3364 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3364 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör


Utskottsberedning: 2015/16:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3364 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3364 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för det fall landstingen ska erbjuda utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sådana


Utskottsberedning: 2015/16:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla målstrukturen från 20112015 och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret för missbruksvården kan överföras till


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken 20162020 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda alla dödsfall


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6 2015/16:SoU8 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska värna den svenska bestämmanderätten


Utskottsberedning: 2015/16:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2015/16:3309 av Emma Henriksson och Staffan Danielsson (KD, C)

Motion till riksdagen 2015/16:3309 av Emma Henriksson och Staffan Danielsson KD, C med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:71. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för


Utskottsberedning: 2015/16:SoU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3309 av Emma Henriksson och Staffan Danielsson (KD, C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3309 av Emma Henriksson och Staffan Danielsson (KD, C) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa tillsynen och uppföljningen av städningen i vården och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:3303 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3303 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv


Utskottsberedning: 2015/16:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3303 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3303 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3299 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3299 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte ska omfattas av den föreslagna lagen


Utskottsberedning: 2015/16:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3299 av Carina Herrstedt (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3299 av Carina Herrstedt (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn och unga som riskerar att försvinna eller utsättas för människohandel inte bör


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras med syftet att säkerställa att alla utförare, oavsett driftsform,


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3263 av Johanna Jönsson C med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över mer långtgående reformer för flexibelt boende för ensamkommande barn och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. FP med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sammanhållet stödboende och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:258 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:258 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:127. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnets bästa och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:258 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:258 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2015/16:193 av Per Ramhorn och Carina Herrstedt (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:193 av Per Ramhorn och Carina Herrstedt båda SD med anledning av prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Motivering I proposition 2014/15:127


Utskottsberedning: 2015/16:SoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:193 av Per Ramhorn och Carina Herrstedt (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:193 av Per Ramhorn och Carina Herrstedt (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:129 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:129 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att ensamstående kvinnor


Utskottsberedning: 2015/16:SoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:129 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:129 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om en leveranstid på högst


Utskottsberedning: 2014/15:SoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen Ett nytt regelverk


Utskottsberedning: 2014/15:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:SoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 73 kB)