Dokument & lagar (588 träffar)

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3009 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Motivering Sverigedemokraterna är i grunden positiva


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2014/15:15. Motivering Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för landstingen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård SD461 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om inskränkningar gällande olika säkerhetsklassificeringar.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (SD) (doc, 77 kB)

Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd S34007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:168. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd MP037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av reformen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd V049 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So16 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So16 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:106 Patientlag SD392 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inkludera tandvården i patientlagen. Motivering Sverigedemokraterna instämmer i den kritik som getts


Utskottsberedning: 2013/14:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So16 av Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:So15 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So15 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:106 Patientlag V038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa en möjlighet till fritt nationellt val av utförare av offentligt finansierad öppen vård. Riksdagen avslår regeringens förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So15 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:So14 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So14 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige V029 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör lägga


Utskottsberedning: 2013/14:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So14 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel MP024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till myndigheter. Motivering I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel V026 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsning av uppdragen till Myndigheten för delaktighet,


Utskottsberedning: 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till myndigheter med anledning av propositionen.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämlik och jämställd äldreomsorg 3 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 4 4.1 Välfärd och äldreomsorg utan


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2013/14:So8 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So8 av Per Ramhorn SD med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 SD290 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över investeringsstödets nivåer, för att komma till rätta med


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:So8 av Per Ramhorn (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So6 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So6 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SD287 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram ett kommunalt regelverk. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So6 av Per Ramhorn (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 S34005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldrepolitiken. 1. Regeringens skrivelse Regeringen redogör


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod S34004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella


Utskottsberedning: 2013/14:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten MP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddad yrkestitel och


Utskottsberedning: 2013/14:SoU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:So3 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So3 av Ingela Nylund Watz S med anledning av prop. 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten S34002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda förslaget


Utskottsberedning: 2013/14:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So3 av Ingela Nylund Watz (S) (doc, 56 kB)