Dokument & lagar (42 träffar)

Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en samlad strategi för att bekämpa den it-relaterade brottsligheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:JuU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:96 Informationsutbyte med USA. Motivering Vänsterpartiet är positivt inställt till och finner det angeläget att samarbeta


Utskottsberedning: 2015/16:JuU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden


Utskottsberedning: 2015/16:JuU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare kriminalisering av förstadier till sådana brott som är särskilt knutna


Utskottsberedning: 2015/16:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth båda SD med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja minimi- och maximinivåerna för narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa utvecklingen av rättspraxis och återkomma till riksdagen med förslag på ändrade


Utskottsberedning: 2015/16:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärderna även bör inkludera främlingspass och resedokument och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motsvarande regeländringar som för svenska pass även ska gälla främlingspass och provisoriska


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en begränsningsregel om antalet vanliga pass under en längre tidsperiod än fem år och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskalorna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:JuU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förberedelse av terrorismresor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:JuU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3301 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3301 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 1  Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Mottagande av utbildning och resor i terrorismsyfte 4Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i


Utskottsberedning: 2015/16:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3301 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:3301 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 113 kB)

Motion 2015/16:3295 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3295 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att hindra barn från att resa utomlands utan förälderns skriftliga tillåtelse


Utskottsberedning: 2015/16:JuU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3295 av Johan Hedin (C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3295 av Johan Hedin (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsgränsen om sex månader och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3284 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Motion 2015/16:3269 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3269 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterliga effektivisera domstolsprocessen genom att utreda införande av s.k. e-domstolar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3269 av Johan Hedin (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3269 av Johan Hedin (C) (pdf, 63 kB)
Paginering