Dokument & lagar (81 träffar)

Motion 2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:146 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Allmänna arvsfonden aktivt ska arbeta för att säkerställa


Utskottsberedning: 2019/20:SoU2

Motion 2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera ANDT-strategin med en strategi för spelberoende och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SoU13 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3009 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Motivering Sverigedemokraterna är i grunden positiva


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2014/15:15. Motivering Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för landstingen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delaktighet och inflytande i samhället. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

2006-06-13

Motion 2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om hästens betydelse i folkhälsoarbetet. Motivering Friskvård och rehabilitering är allt viktigare inslag för att fler människor ska kunna leva ett friskare liv och finnas tillgängliga på arbetsmarknaden längre.

2006-06-13

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en tydlig tidsplan för framtagandet av en nationell handlingsplan mot övervikt och fetma. Motivering Övervikten och fetman fortsätter att öka i Sverige. I dag är mer än hälften av männen, en tredjedel

2006-06-13

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:So49 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges hantering av svårt sjuka och svårt traumatiserade barn och deras föräldrar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av reformen om mottagande av ensamkommande

2006-06-08

Motion 2005/06:So49 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 55 kB)

Motion 2002/03:So7 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So7 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan 1 Sammanfattning En dogmatiskt präglad motvilja mot att tillåta alternativa driftformer

2002-11-06

Motion 2002/03:So6 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:So6 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist mp med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen.

2002-11-06

Motion 2002/03:So5 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So5 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängd

2002-11-06

Motion 2002/03:So4 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:So4 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:9. Motivering

2002-11-06

Motion 2002/03:So3 av Chris Heister m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:So3 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att omgående helt avveckla förbudet

2002-11-06

Motion 2001/02:So36 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So36 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett helhetsgrepp såväl när det gäller behandling av patienter som kunskapen om dentala


Utskottsberedning: -2001/02:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:33 Schengenintyg. 2 Riksdagen bör avslå regeringens förslag Regeringen föreslår att Apoteket AB skall få utfärda intyg på grundval


Utskottsberedning: 2001/02:SoU4

Motion 2000/01:So64 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So64 av Olsson, Lena v med anledning av prop. 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen vid kommande Dagmaröverläggningar mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska


Utskottsberedning: -2001/02:SoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So63 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So63 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget om generellt lördagsöppna systembutiker och tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försöket i stället får


Utskottsberedning: ---2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So62 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So62 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget om att införa lördagsöppet på Systembolaget i hela landet, i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen beslutar om att förlänga


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So61 av Nilsson-Hedström, Lotta mp med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget om lördagsöppet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att andra myndigheter skall ges


Utskottsberedning: ---------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So60 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So60 av Burman, Ingrid v med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om detaljhandelsbolagets öppettider på lördagar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: ---2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation