Dokument & lagar (52 träffar)

Motion 2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delaktighet och inflytande i samhället. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

2006-06-13

Motion 2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om hästens betydelse i folkhälsoarbetet. Motivering Friskvård och rehabilitering är allt viktigare inslag för att fler människor ska kunna leva ett friskare liv och finnas tillgängliga på arbetsmarknaden längre.

2006-06-13

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en tydlig tidsplan för framtagandet av en nationell handlingsplan mot övervikt och fetma. Motivering Övervikten och fetman fortsätter att öka i Sverige. I dag är mer än hälften av männen, en tredjedel

2006-06-13

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:So49 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges hantering av svårt sjuka och svårt traumatiserade barn och deras föräldrar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av reformen om mottagande av ensamkommande

2006-06-08

Motion 2005/06:So49 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:So48 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att omhänderta vissa föremål. Omhändertagande av farliga föremål Vi välkomnar att regeringen efter flera års diskussioner nu sätter ned foten och föreslår möjligheter till beslut om inskränkningar i rätten


Utskottsberedning: 2005/06:SoU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So48 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:So47 av Gunnar Nordmark (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att införa generella restriktioner på elektroniska kommunikationstjänster för personer dömda till rättspsykiatrisk vård. Motivering För personer dömda till fängelse finns möjlighet att införa långtgående


Utskottsberedning: 2005/06:SoU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So47 av Gunnar Nordmark (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att målet för handikappolitiken bör vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB)

Motion 2005/06:So45 av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vårdpersonalen skall vidareutbildas om sexualitet och funktionshinder för att motverka att funktionshindrade utsätts för diskriminering och utanförskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So45 av Tasso Stafilidis (v) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Kristdemokratisk handikappolitik 3 5 Makt över tillvaron 4 5.1 Tillgänglighet 4 5.2 Utbildning 4 5.3 Arbete och meningsfull sysselsättning 6 6 Förändra handikappersättningen 6 7 Rehabilitering och habilitering 7 8 Ökad


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:So43 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder skall kunna ses som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt stimulansbidrag för ökad tillgänglighet.


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So43 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:So41 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om grunderna för den nationella politiken för vård och omsorg för äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fritt val i äldreomsorgen. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:So41 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att genomföra den nationella handlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad samverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brister i vården och omsorgen för äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad sysselsättning för att säkerställa en god vård och omsorg. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att tidiga åtgärder för att motverka uppkomsten av frakturer på grund av benskörhet hos äldre beaktas i det fortsatta arbetet med äldres vård och hälsa. Motivering I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utvecklingsplanens inriktning och innehåll 5 4 Äldreomsorgen under elva år av sstyre 5 5 Kristdemokraternas kritik mot utvecklingsplanen 7 5.1 Utvecklingsområde 1: Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 7 5.1.1 Regeringens utfästelser


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 154 kB)

Motion 2005/06:So34 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att IT-strategin kompletteras med förslag till åtgärder för att använda IT i det förebyggande och hälsostärkande arbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So34 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:So32 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av hänsyn till den personliga integriteten och patientens rättigheter till information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ansvaret för kommunikation och


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So32 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nationell styrning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om IT ur ett patientperspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:So38 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Riksdagen avslår regeringens förslag att ge


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So38 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:So37 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor bör förläggas till Dalarnas forskningsråd i Falun. Motivering På grund av den demografiska och samhällsekonomiska utvecklingen har en ökad börda lagts på anhöriga


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So37 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd, mp) (doc, 41 kB)
Paginering