Dokument & lagar (33 träffar)

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning s42032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år i annat fall än


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den föreslagna ändringen i 3 kap. 9 första stycket andra meningen alkohollagen. Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. mp052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att regeringen ska få meddela föreskrifter om att en vårdgivare får använda uppgifter om etnicitet som sökbegrepp för att göra vissa sammanställningar.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. s42029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tidsplan för arbetet med införande av gemensam åtkomst till relevant patientinformation


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra FN:s barnkonvention till


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s42028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för utsatta barn. Inledning


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som prioriterat område införa arbete mot barnfattigdom


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla elevinflytande och demokrati


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det utökade ansvaret för Barnombudsmannen. Motivering Regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik mp045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Jämlikhet och hållbarhet bortvalt 7 5 Ändrade rubriker på målområden 8 6 Utveckla lokalt folkhälsoarbete och


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 162 kB)

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s42026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns och ungas uppväxtvillkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s45267 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av konkreta åtgärder mot smittspridning av hiv, klamydia,


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s41004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utjämna skillnaderna i hälsa samt vård och omsorg för kvinnor och andra


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning med målet att lagreglera allmänna bestämmelser om unga patienters ställning i


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter v061 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statsbudgeten ska kompletteras med en barnbilaga. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vetenskapligt underlag, evidens och beprövad erfarenhet ska redovisas i propositionen.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder s42022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:So14 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So14 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. 2 Inledning Förslaget som handlar om ny vårdform inom den


Utskottsberedning: 2007/08:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Paginering