Dokument & lagar (9 träffar)

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) (doc, 75 kB)

Motion 2011/12:So8 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So8 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik SD294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla de nuvarande lydelserna i


Utskottsberedning: 2011/12:SoU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So8 av Per Ramhorn (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SD303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kriterierna för nationella vaccinationsprogram.


Utskottsberedning: 2011/12:SoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt SD med anledning av prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler SD293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt krav på tillstånd för att handla


Utskottsberedning: 2011/12:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt SD med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SD229 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en försöksstudie


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning S95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So3 av Agneta Luttropp MP med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar MP005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig indexuppräkning av tandvårdsbidraget.


Utskottsberedning: 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny utredning


Utskottsberedning: 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att självmord som misstänks ha genomförts efter hot


Utskottsberedning: 2011/12:SoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)