Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens yrkande 12 gällande avsnitt 6.6.9 i vårpropositionenRiksdagen beslutar införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter.


Utskottsberedning: 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Vänsterpartiets motion är en skarp kontrast till den ekonomiska vårproposition som regeringen presenterat. Den som jämför vår ekonomiska politik med regeringens kommer att se


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 564 kB)

Motion 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. mp Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. s Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. v Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Regeringens förslag I


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. v Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att två år efter det att den nya regleringen trätt i kraft följa upp hur den


Utskottsberedning: 2006/07:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. mp Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag enligt proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Inledning Miljöpartiet anser att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att landsting som överlämnar till


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen är starkt oroade för effekterna av regeringens förslag om att avskaffa stopplagen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård ska vara en sjukvård för alla medborgare. Den ska finansieras genom skattemedel och den ska


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering I proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus anges en kursändring vad avser den offentliga sjukvården. Landstingen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård håller hög kvalitet och standard, den fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. v Driftsformer för sjukhus 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. 2 Regeringens förslag I propositionen föreslås att regleringen av landstingens möjligheter att överlämna driften av regionsjukhus,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:So9 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So9 av Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att särskilt se till de små kommunernas förutsättningar att ekonomiskt


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So9 av Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag till lagtext i 5 kap. 11 socialtjänstlagen till förmån för den formulering som utredningen föreslog


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:So8 av Stefan Wikén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So8 av Stefan Wikén m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt statligt stöd till kvinnojoursverksamheten. Motivering Kommunernas


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So8 av Stefan Wikén m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:So6 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So6 av Eva Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn samt män som utövar


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:So6 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:So5 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So5 av Thomas Nihlén m.fl. mp Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt låta utreda behovet av registerkontroll vid anställningar


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So5 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:So4 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So4 av Elina Linna m.fl. v Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:37 Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So4 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell s Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om hur registerkontrollen av personal kan utvidgas


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:So2 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So2 av Mona Sahlin m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att överväga åtgärder för att utveckla nödvändiga


Utskottsberedning: 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:So2 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 48 kB)
Paginering