Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. mp Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. s Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. v Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Regeringens förslag I


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. v Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 26 p andra stycket lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk


Utskottsberedning: 2006/07:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. v Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att två år efter det att den nya regleringen trätt i kraft följa upp hur den


Utskottsberedning: 2006/07:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. mp Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 3.1 Företag med statligt ägande 2 3.2 Tidigare bemyndiganden 3 4 Statligt ägande av bolag 3 5 Försäljning av vissa statliga bolag 4 5.1 Civitas


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen bör får i uppdrag att kontrollera försäljningsprocessen av statligt ägda bolag så att inga


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. v Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen beslutar återkalla vilande utförsäljningsbemyndiganden för tre av företagen Nordea,


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen ser med stor oro på regeringens beslut


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N7 av Hans Wallmark m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att helstatliga Vasallen bör förekomma bland de bolag som pekas ut som försäljningsbara nästa gång regeringen av riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen begär att regeringen, före en eventuell utförsäljning av innehavet i Telia Sonera,


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering De statliga företagen ökade sina vinster under 2006 och gick med 55 miljarder kronor i vinst


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. mp Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag enligt proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Inledning Miljöpartiet anser att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att landsting som överlämnar till


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen är starkt oroade för effekterna av regeringens förslag om att avskaffa stopplagen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård ska vara en sjukvård för alla medborgare. Den ska finansieras genom skattemedel och den ska


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering I proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus anges en kursändring vad avser den offentliga sjukvården. Landstingen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård håller hög kvalitet och standard, den fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. v Driftsformer för sjukhus 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. 2 Regeringens förslag I propositionen föreslås att regleringen av landstingens möjligheter att överlämna driften av regionsjukhus,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:So9 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So9 av Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att särskilt se till de små kommunernas förutsättningar att ekonomiskt


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So9 av Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag till lagtext i 5 kap. 11 socialtjänstlagen till förmån för den formulering som utredningen föreslog


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 58 kB)
Paginering