Dokument & lagar (230 träffar)

Motion 2014/15:3096 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3096 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder


Utskottsberedning: 2014/15:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3096 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3096 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till åtgärder inom Europeiska unionen för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om lagen 1999:997 om särskild företrädare för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:3054 av Roger Haddad m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3054 av Roger Haddad m.fl. FP med anledning av prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av tillämpningen med utgångspunkt i relationen mellan brottsofferdirektivets


Utskottsberedning: 2014/15:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3054 av Roger Haddad m.fl. (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3054 av Roger Haddad m.fl. (FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:3043 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3043 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella id-kort bör likställas


Utskottsberedning: 2014/15:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3043 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3043 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:3042 av Roger Haddad m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3042 av Roger Haddad m.fl. FP med anledning av prop. 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar VIS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översynen av EU:s dataskyddsreglering.


Utskottsberedning: 2014/15:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3042 av Roger Haddad m.fl. (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3042 av Roger Haddad m.fl. (FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:3041 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3041 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av proposition 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar VIS 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 24 lagen 2000:343 om internationellt polisiärt samarbete ges den lydelse som framgår


Utskottsberedning: 2014/15:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3041 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:3041 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:3025 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3025 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2014/15:29 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utfärdandelandets


Utskottsberedning: 2014/15:JuU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3025 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3025 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:3024 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3024 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen SD med anledning av skr. 2014/15:46 2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i lagen om särskild


Utskottsberedning: 2014/15:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3024 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3024 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:3023 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3023 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett kronvittnessystem. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3023 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3023 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:3019 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3019 av Linda Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den del av regeringens förslag som gäller införandet av en ny strafflindringsgrund. Motivering I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3019 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3019 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även inkludera grov vårdslöshet i trafik


Utskottsberedning: 2014/15:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2313 av Sofia Damm KD Bekämpning av näthat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan bör undervisa i säkerhet och etik på internet för att undvika smutskastning och förtal på nätet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2600 av Annika Qarlsson C Jämställdhet Sammanfattning I ett jämställt samhälle behandlas vi alla efter de individer vi är och inte efter vilket kön vi tillhör. Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har legat till grunden


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU12 2014/15:SfU3 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 104 kB)

Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson C En hållbar jaktpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hållbar jaktpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att licensjakt på varg


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2455 av Johan Hedin C Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också vara skadliga för människors hälsa. Miljöbrott kan röra sig om stort eller smått, från att slänga läkemedel i hushållssoporna till att


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2099 av Markus Wiechel SD Djurbalk och nationell djurskyddspolis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en djurbalk för såväl vilda som tama djur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2946 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2946 av Mikael Jansson SD Tillåta vapen i andras vapenskåp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara tillåtet att tillfälligt förvara licensbelagda vapen i andras vapenskåp. Motivering Det förekommer idag


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2946 av Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2946 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa brottet grovt djurplågeriRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2922 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2922 av Richard Jomshof m.fl. SD Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla sökande till samtliga tjänster inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras


Utskottsberedning: 2014/15:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2922 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2922 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)