Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2012/13:C4 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C4 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2012/13:93 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter SD359 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2012/13:93. Motivering Regeringens proposition handlar om att ändra plan- och bygglagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C4 av Markus Wiechel (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD med anledning av skr. 2012/13:91 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden SD355 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder


Utskottsberedning: 2012/13:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C1 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar SD197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar av längden på avtalade betalningstider. Motivering Många företag, främst små


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar S37000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)