Dokument & lagar (63 657 träffar)

Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3478 av Solveig Zander C med anledning av Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med kompletterande åtgärder för att komma tillrätta med de ökande sjuktalen som framförallt drabbar

2020-01-17

Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. M Med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 20122015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med det aviserade

2020-01-17

Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av Skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den fakultativa delen av 1 i lag 1991:582 om särskild

2020-01-17

Motion 2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av proposition 2019/20:64 Hemlig dataavläsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om platskrav och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om undantag

2020-01-17

Motion 2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förverkande av vapenmagasin och tillkännager

2020-01-17

Motion 2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3473 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3473 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om jämställd sjukfrånvaro RiR 2019:19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att återkommande följa upp läkarintygsskrivande för

2020-01-17

Motion 2019/20:3473 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3473 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. KD med anledning av prop. En utvecklad översiktsplanering 2019/20:52 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att detaljplaner ska handläggas med det utökade planförfarandet, om översiktsplanen inte är aktuell när ärendet påbörjas. Riksdagen

2020-01-17

Motion 2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. KD med anledning av Proposition 2019/20:64 Hemlig dataavläsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hemlig dataavläsning ska beviljas om åtgärden är av särskild vikt och tillkännager detta för regeringen.

2020-01-17

Motion 2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD med anledning av skrivelse 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning gällande de bakomliggande orsakerna till

2020-01-17

Motion 2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2020-01-17

Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska ta fram förslag till lagstiftning med innebörden att

2020-01-17

Motion 2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3467 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3467 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad översyn av lagen om särskild utlänningskontroll och

2020-01-17

Motion 2019/20:3467 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3467 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3466 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3466 av Daniel Bäckström m.fl. C med anledning av regeringens proposition 2019/20:51 Totalförsvarsdatalag personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare utreda konsekvenserna

2020-01-17

Motion 2019/20:3466 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3466 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snabbutreda och återkomma med förslag

2020-01-17

Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen

2020-01-17

Motion 2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3463 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3463 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagensintäktsramar för tillsynsperioden 20122015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att regeringen måste återkomma

2020-01-17

Motion 2019/20:3463 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3463 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M)

Motion till riksdagen 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. C, KD, M med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bredare översyn av de konsumenträttsliga regelverken och tillkännager detta för regeringen.

2020-01-17

Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3461 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3461 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en rättssäker, proportionerlig och funktionell sammanhållen vapenlagstiftning

2020-01-17

Motion 2019/20:3461 av Johan Hedin (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3461 av Johan Hedin (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3460 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3460 av Angelica Lundberg m.fl. SD med anledning av proposition 2019/29:63 Tydligare regler vid konsumentavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på stärkt konsumentskydd och tillkännager

2020-01-17

Motion 2019/20:3460 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3460 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3459 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3459 av Fredrik Christensson m.fl. C med anledning av Med anledning av skrivelse 2019/20:60 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla och tillgängliggöra information om tidigare studenters lön, arbetsmarknadsetablering och utbildningars

2020-01-16

Motion 2019/20:3459 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3459 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 79 kB)