Dokument & lagar (3 497 träffar)

Motion 2019/20:3445 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3445 av Annika Qarlsson C med anledning av skr. 2019/20:48 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning av hur vi bäst kan uppnå jämlika löner och


Utskottsberedning: 2019/20:AU5

Motion 2019/20:3445 av Annika Qarlsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3445 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3444 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3444 av Mats Green m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet


Utskottsberedning: 2019/20:AU6

Motion 2019/20:3444 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3444 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3442 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3442 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur Arbetsförmedlingen


Utskottsberedning: 2019/20:AU6

Motion 2019/20:3442 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3442 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga


Utskottsberedning: KU SfU UU 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. M Förbättra seniorers villkor på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra seniorers villkor och möjligheter på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3172 av Markus Wiechel SD Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: JuU KrU 2019/20:AU7

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2835 av Fredrik Schulte M En mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:CU12

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk båda MP Sverige bör införa jämlikhetsdata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om och hur jämlikhetsdata skulle kunna införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3175 av Markus Wiechel SD Rättvist förfarande vid arbetstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns flera faktorer som påverkar företagens


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3163 av Roger Hedlund SD Heltidsarbete som rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många inom offentlig


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3127 av Sultan Kayhan S Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras och tillkännager detta för regeringen. Motivering I enlighet med det avtal som regeringen slutit


Utskottsberedning: 2019/20:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3114 av Lars Beckman M Mini-jobs på svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en försöksverksamhet i Gävleborgs län för en ny arbetsmarknadsreform, mini-jobs, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2019/20:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2960 av Edward Riedl M Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste


Utskottsberedning: 2019/20:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2872 av Boriana Åberg M Reformering av LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tiderna förändras och situationen på


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt SD Offentligfinansierade tolkkostnader för döva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten för offentligfinansierad tolk i arbetslivet måste utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå M Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2451 av Rasmus Ling MP Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av de försäkringar som finns är obligatoriska. Den


Utskottsberedning: 2019/20:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå M Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa reglerna om att arbetsgivare måste varsla vid driftsinskränkning och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2425 av Jan Ericson M Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna kunna få den välfärd och samhällsservice


Utskottsberedning: 2019/20:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)