Dokument & lagar (220 träffar)

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:KU13 2019/20:SfU20 2019/20:UU15 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. M Förbättra seniorers villkor på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra seniorers villkor och möjligheter på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3172 av Markus Wiechel SD Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:JuU23 2019/20:KrU8

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2835 av Fredrik Schulte M En mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:CU12

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk båda MP Sverige bör införa jämlikhetsdata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om och hur jämlikhetsdata skulle kunna införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3175 av Markus Wiechel SD Rättvist förfarande vid arbetstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns flera faktorer som påverkar företagens


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3163 av Roger Hedlund SD Heltidsarbete som rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många inom offentlig


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2872 av Boriana Åberg M Reformering av LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tiderna förändras och situationen på


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå M Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå M Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa reglerna om att arbetsgivare måste varsla vid driftsinskränkning och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2388 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2388 av Mikael Damsgaard M Anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utöka möjligheten för arbetsgivare att undanta anställda från turordningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2388 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2388 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. S En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld båda S Maskulinitetsnormen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser mot en begränsande och skadlig och för en tillåtande och ömsesidig maskulinitetsnorm och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:2330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. S En jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU4 2019/20:SoU10 2019/20:SoU11 2019/20:SoU6 2019/20:UbU13 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Korttidsanställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslivet är i Sverige den viktigaste beståndsdelen i att fullt vara accepterat


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdhet ska genomsyra alla myndigheter och verk i regleringsbrev och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:AU1 2019/20:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1930 av Robert Hannah L Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en vitbok om hur hbt-personer historiskt behandlats i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vitboken


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1928 av Arman Teimouri L Hedersförtryck mot hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska utreda omfattningen av det hedersrelaterade våld och förtryck som hbtq-personer i Sverige drabbas


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser båda S Strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ingen människa,


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 72 kB)