Dokument & lagar (98 träffar)

Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47


Utskottsberedning: -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo9 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag 1 Sammanfattning Vi motsätter oss regeringens förslag om en förlängning av den s.k. stopplagen. Förslaget utgör ett exempel på fortsatt bristande respekt


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo8 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo8 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka kraven på samråd med handikapporganisationerna


Utskottsberedning: ---------2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo7 av Stenmark, Rigmor c med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som kan bidra till bättre fungerande bostadsmarknader i hela landet. 2. Riksdagen beslutar att avslå förslaget


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo6 av Yvonne Ångström och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo6 av Ångström, Yvonne fp med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:26. 2 Bostadspolitikens utmaningar Den svenska bostadspolitiken står inför flera stora utmaningar. Byggandet är fortfarande lågt


Utskottsberedning: -2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo5 av Hellberg, Owe v med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsförsörjningsplaner skall antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2 2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo4 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo4 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Motiv till mitt förslag Det råder ingen tvekan om att den kommunala


Utskottsberedning: -2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna


Utskottsberedning: ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo2 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo2 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.


Utskottsberedning: -----------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo1 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo1 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:26. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt utarbeta ett


Utskottsberedning: -----2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub808 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub808 av Pilsäter, Karin fp Storstockholm Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadspolitiken.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolutbildningen. 3. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------2000/01:BoU1 2000/01:FiU3 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub805 av Helena Höij m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub805 av Höij, Helena kd Utbildning och utveckling i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Stockholmsregionen ges större frihet att organisera sig i enlighet med sina särskilda förutsättningar.


Utskottsberedning: -----------2000/01:BoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T208 av Ewa Larsson och Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:T208 av Larsson, Ewa mp Trafikpolitisk inkompetens Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att eventuella straffsanktioner kopplade till brott mot miljöbalken klargörs.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: ---2000/01:BoU9 2000/01:MJU16 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N382 av Viviann Gerdin och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N382 av Gerdin, Viviann c Småskalig vattenkraft och vindkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade förutsättningar för investeringar i småskalig vattenkraft. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: -------2000/01:BoU6 2000/01:NU3 2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N321 av Carl-Erik Skårman m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:N321 av Skårman, Carl-Erik m Utveckling av Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -----------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:JuU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU18 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N265 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N265 av Andersson, Marianne c Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om enklare hantering av vindkraftsärenden i kommuner och länsstyrelser.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: ---------------2000/01:BoU6 2000/01:MJU16 2000/01:NU3 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N263 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:N263 av Bargholtz, Helena fp Gotland Centrum i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bredbandsutvecklingen.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förenklingskommission


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:BoU6 2000/01:KU12 2000/01:NU1 2000/01:NU2 2000/01:SfU5 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU16 2000/01:TU1 2001/02:MJU15 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N261 av Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N261 av Daléus, Lennart c Åtgärder för en levande skärgård Sammanfattning I motionen föreslås åtgärder för en levande skärgård, bl a tillgången till postal infrastruktur, kostnader för transporter och ett utökat självbestämmande. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: ---------2000/01:BoU1 2000/01:BoU7 2000/01:NU2 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ836 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ836 av Saarinen, Ingegerd mp Kärnavfallspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kärnavfallet skall omhändertas inom landet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: -----------------2000/01:BoU6 2000/01:MJU19
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ797 av Harald Nordlund (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ797 av Nordlund, Harald fp Bullerbekämpning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka takten i bullerarbetet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Naturvårdsverket


Utskottsberedning: -----2000/01:BoU8 2000/01:BoU9 2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation