Dokument & lagar (198 träffar)

Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering för att granska effekterna av den föreslagna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37

Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avgiftsbelagda krediter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37

Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målnivån i det finanspolitiska ramverket i nuläget bör ligga fast


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3452 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3452 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för FörstaFjärde AP-fonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att AP-fonderna ska kunna direktinvestera i onoterade företag


Utskottsberedning: 2019/20:FiU27

Motion 2019/20:3452 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3452 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2834 av Fredrik Schulte M Ökad valfrihet i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26 2019/20:SoU11 2019/20:SoU4 2019/20:UbU10 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Försäljning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens aktier i flygbolaget SAS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25 2019/20:NU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt båda MP Stopp för fossila krediter och investeringsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska upphöra med att ge finansiellt stöd till fossila investeringar


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22 2019/20:NU15

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Obedövad slakt och foie gras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler och


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2685 av Richard Jomshof SD Förbud mot halal- och koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2550 av Per Åsling C Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling båda MP Fler brottsbekämpande byråkrater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samordningen och uppföljningen av myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22 2019/20:JuU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra regelverket kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av amorteringskravet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. S Minska klyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en politik som motverkar ojämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socioekonomiska och regionala ojämlikheten


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20

Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2562 av Mats Green M Bluffakturor och krav för inkassoverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av införande av högre krav och förutsättningar för startande och bedrivande av inkassoverksamhet i kampen mot bluffakturor och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. M Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2485 av Cecilia Widegren M Närproducerade livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på EU-nivå ska verka för att andelen närproducerade och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen ökar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2408 av Lars Jilmstad M Låt inte åldern avgöra vid statliga tjänstetillsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska motverka åldersdiskriminering genom att även äldre kompetenta personer utnämns till tjänster som tillsätts


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2377 av Ida Drougge M Sälj SBAB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sälja SBAB och tillkännager detta för regeringen. Motivering SBAB agerar som en privat aktör på bolånemarknaden, utan att ha något särskilt beslutat


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden båda M Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa och öka förtroendet för försäkringsbolagens medicinska rådgivning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 77 kB)