Dokument & lagar (3 001 träffar)

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. MP Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2019/20:KrU7 2019/20:SoU10 2019/20:SoU5 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3364 av Cecilia Widegren M Ridsport och integrationsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3336 av Niklas Karlsson S Bevara minnet av varvsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges varvsindustri är av ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3238 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3238 av Markus Wiechel m.fl. SD Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att knyta scoutrörelsen till försvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Scoutrörelsen är en av Sveriges


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3238 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3238 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. SD Muslimska brödraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. SD Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa skattefinansierade statliga bidrag till trossamfund som inte är kopplade till bevarande av kulturarvet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3184 av Runar Filper SD Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma allmänheten om svenskbefolkningen i Argentina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3151 av Markus Wiechel SD Förbättrat arbete med public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra granskningen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Ett starkare nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gemensam nordisk gränsbevakning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU MJU UU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3125 av Sten Bergheden M Sänk kostnaderna för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3113 av Per Åsling C Vinter-OS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åre arrangerade alpina


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3055 av Richard Jomshof SD Krafttag mot det illegala gatuspelet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fängelse som straffminimum för illegalt gatuspel om pengar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6

Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2958 av Edward Riedl M SVT:s närvaro på facebook Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över public services möjlighet att använda licenspengar till att konkurrera ut traditionella medier på plattformar som inte omfattas av sändningstillståndet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2954 av Edward Riedl M SVT:s sändningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en granskning av och förtydliga regelverket kring SVT:s sändningstillstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering SVT:s ökade användning


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2953 av Edward Riedl M Nationellt skogsmuseum i Lycksele Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att Sverige ska få ett nationellt skogsmuseum i Lycksele och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2952 av Edward Riedl M Nationell strategi mot nätmobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att motverka nätmobbning av unga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mobbning sker bl.a. i


Utskottsberedning: 2019/20:KrU7

Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2950 av Edward Riedl M Kyrkobyggnadernas förvaltande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hitta en långsiktig finansieringslösning för kyrkobyggnadernas förvaltande och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2949 av Edward Riedl M Lotteriförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kreditförbudet vid lotteriförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det inte tillåtet att sälja lotter


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6

Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)