Dokument & lagar (4 370 träffar)

Motion 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av framst. 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagsstyrelsen bör återkomma med förslag till


Utskottsberedning: 2019/20:KU6

Motion 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. M Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3353 av Robert Hannah L Uppmärksammande av de första kvinnliga riksdagsledamöterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram byster, tavlor eller liknande av de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna och placera dem på centrala platser


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3330 av Jakob Forssmed KD Riksdagen som modern arbetsplats ersättning för tjänsteresor med cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ersättning för tjänsteresor med cykel inom ramen för uppdraget som riksdagsledamot


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

Motion till riksdagen 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, S Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. S Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2019/20:SkU24

Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera naturens rättigheter enligt förslag till Sveriges grundlag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljölagstiftning handlar


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. S Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra den 28 juni till en allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3236 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3236 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Gemensamma valsedlar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensamma valsedlar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inför och under varje valrörelse talas det om valfusk,


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3236 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3236 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3216 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3216 av Markus Wiechel m.fl. SD Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot förtroendevaldas skolk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3216 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3216 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. SD Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en terrordom bör resultera i indraget medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Religionsfrihet på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skriva in att Sverige är en sekulär stat i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Stärkt känsla av nationell samhörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utökad exponering av nationalsymboler i officiella sammanhang och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3178 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3178 av Markus Wiechel SD Riksdagsledamöternas placering i kammaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riksdagsledamöternas placering i kammaren och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Av gammal tradition placeras riksdagens


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3178 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3178 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3170 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3170 av Markus Wiechel SD Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föra statistik i riksdagens utskott och i EU-nämnden och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3170 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3170 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3168 av Markus Wiechel SD Stärkt demokrati och förbättrad representation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges närvarorätt i dess nämnder, utskott och styrelser och


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3165 av Markus Wiechel SD Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3153 av Markus Wiechel SD Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av e-petitioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Ett reellt tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett reellt tjänstemannaansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under riksdagsåret 2017/18 riktades


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3056 av Richard Jomshof SD Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan och ett livstidsförbud


Utskottsberedning: KU 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)