Dokument & lagar (107 träffar)

Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47


Utskottsberedning: -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L10 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L10 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om ett nytt regelsystem för en enklare form av enpersonsföretagande med


Utskottsberedning: -2000/01:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L9 av Ana Maria Narti och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:L9 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätt till ersättning för sorg och saknad. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: ---2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L8 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L8 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att i lagtexten precisera den anhörigkrets som omfattas av rätten till ersättning för kostnader. 2. Riksdagen beslutar att i lagtexten ersätta ordet


Utskottsberedning: ---------2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L7 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L7 av Örnfjäder, Krister s med anledning av prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen nogsamt följer utvecklingen och vid behov återkommer med förslag till åtgärder för att förhindra en ökning av förfalskade


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L6 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L6 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 2000/01:43 Ändringar i atomansvarighetslagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i atomansvarighetslagen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökat


Utskottsberedning: ---2000/01:LU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L5 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:L5 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av prop. 2000/01:43 Ändringar i atomansvarighetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:43 Ändringar i atom- ansvarighetslagen. Regeringen föreslår i sin proposition 2000/01:43 Ändringar i atomansvarighetslagen


Utskottsberedning: -2000/01:LU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L4 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:L4 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skuldsaneringslagen revideras i enlighet


Utskottsberedning: -2000/01:LU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L3 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:L3 av Linderborg, Tanja v med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betalningsanmärkning efter avslutad skuldsanering.


Utskottsberedning: -2000/01:LU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L2 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:L2 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 2000/01:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kriterier för vilka myndigheter och organisationer


Utskottsberedning: -2000/01:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L1 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L1 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 2000/2001:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om godkännande av organ. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -----2000/01:LU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T717 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T717 av Bildt, Carl m IT-Sverige Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av kapitalinkomstskatterna1 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om nya regler för beskattning


Utskottsberedning: -------------------2000/01:JuU14 2000/01:KrU1 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU19 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU8 2001/02:LU16 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So545 av Lena Ek m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So545 av Ek, Lena c Perspektiv på kvinnors hälsa Sammanfattning Kvinnors hälsa och de strukturer som idag är normen för samhället måste få ökad uppmärksamhet. Mångfalden och olikheterna måste bli en källa till hållbar utveckling för världens kvinnor. Det gäller att se individerna, se


Utskottsberedning: ---------------------------2000/01:AU9 2000/01:JuU20 2000/01:JuU32 2000/01:LU19 2000/01:SfU1 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8 2001/02:AU3 2001/02:JuU11
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So458 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So458 av Julin, Thomas mp Omhändertagande av barn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om familjens rätt till familjerådslag eller annan liknande arbetsmodell. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:LU15 2000/01:SoU18 2000/01:SoU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf241 av Rigmor Stenmark (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf241 av Stenmark, Rigmor c Översyn av lagstiftning vid adoption av utländska barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionens anförs om att en översyn bör göras av adoptionslagstiftningen.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -------------2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SoU7 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf228 av Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf228 av Skånberg, Tuve kd Separationsförebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vårdnadsbidrag/barnkonto. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om föräldrautbildning.1


Utskottsberedning: ---------2000/01:LU13 2000/01:SfU1 2000/01:SoU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ232 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ232 av Olander, Ronny s Fritidsodlingens växter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konsumentbevakningen av trädgårdsväxter måste jämställas med övervakningen av andra konsumentprodukter.1 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU7 2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L911 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L911 av Eriksson, Alf s Godtrosförvärv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige bör tillämpa vindikationsprincipen vid förvärv av egendom. Motivering Till skillnad från många andra länder gäller i Sverige


Utskottsberedning: -2000/01:LU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L910 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L910 av Sandlin-Hedman, Lena s Franchising Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagstiftning om franchising. Motivering Svensk ekonomi och arbetsmarknad har under de senaste åren genomgått avsevärda förändringar.


Utskottsberedning: -2000/01:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L909 av Per Landgren (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:L909 av Landgren, Per kd Godtrosförvärv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör förstärka äganderätten och därmed lämna extinktionsprincipen och övergå till vindikationsprincipen vid förvärv av stöldgods.


Utskottsberedning: -----2000/01:JuU6 2000/01:LU5 2000/01:TU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation