Dokument & lagar (4 211 träffar)

Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 20122015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med det aviserade


Utskottsberedning: 2019/20:NU9

Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka den digitala samverkan mellan


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2228 av Sten Bergheden M Insatser för turismen i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:NU12 2019/20:SkU23

Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Ett hållbart modeunder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbart och cirkulärt mode och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är vi framgångsrika i att minska utsläppen inom våra gränser.


Utskottsberedning: 2019/20:NU12

Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kooperativa företag som lokala fristående aktörer inom jobbskapande och integration och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:NU12

Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Förenklingar för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att företagare som lämnat in felaktiga eller försenade uppgifter enbart ska beläggas med administrativ avgift om felet


Utskottsberedning: 2019/20:NU12 2019/20:NU16 2019/20:SkU24

Motion 2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3167 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3167 av Markus Wiechel SD Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda omfattningen av bolag vars produkter framkommit som ett resultat av slavarbete och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:3167 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3167 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3150 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3150 av Markus Wiechel SD Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta inom EU för att riva upp lagen om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:NU18

Motion 2019/20:3150 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3150 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Försäljning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens aktier i flygbolaget SAS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25 2019/20:NU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3112 av Per Åsling C Utveckling av Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för människor och företag att växa och utvecklas i Jämtlands län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3041 av Serkan Köse S Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska statliga och privata företag


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2980 av Edward Riedl M Exportstöd till svensk småbåtsindustri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att införa ett exportstöd liknande det i andra länder för att få igång exporten hos svensk småbåtsindustri


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2979 av Edward Riedl M Ekonomiska frizoner i glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2963 av Edward Riedl M Villkor för turism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att främja turismen i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har den svenska besöksnäringen varit


Utskottsberedning: 2019/20:NU12

Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2962 av Edward Riedl M Villkor för småföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken för småföretag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU 2019/20:NU16

Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2961 av Edward Riedl M Upphävande av uranutvinningsförbudet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphäva förbudet mot uranutvinning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen röstade tidigare igenom regeringens


Utskottsberedning: 2019/20:NU11

Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Jämställt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strukturella hinder för kvinnors företagande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet för jämställt företagande och ekonomisk


Utskottsberedning: 2019/20:NU12

Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 80 kB)