Dokument & lagar (157 träffar)

Motion 2010/11:Sf2 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf2 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av redog. 2010/11:RRS3 Riksrevisionens styrelses redogörelse om sjukskrivningsprocessen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf2 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS3 Riksrevisionens styrelses redogörelse om sjukskrivningsprocessen S68014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens granskning RiR 2010:9


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. MP med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv MP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fler människor kommer ut i naturen och får ökad kännedom om den biologiska


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott s96002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av mängdbrott. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål S96001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inställda huvudförhandlingar


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C1 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C1 av Maryam Yazdanfar m.fl. S med anledning av prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag S83020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla finansiella institutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå


Utskottsberedning: 2010/11:CU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C1 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att friluftspolitiken ska kompletteras med ett antal mätbara


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:C2 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C2 av Krister Örnfjäder S med anledning av prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag s3047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett räntetak för sms-lån. Motivering Sms-lån är ett snabbt och lätt sätt att


Utskottsberedning: 2010/11:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C2 av Krister Örnfjäder (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av skr. 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 20102015 s6302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att rusta upp arbetsmiljöarbetet.


Utskottsberedning: 2010/11:AU3 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan S68013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skollagen utifrån ställningstagandet att betyg ska ges från årskurs 7 i samtliga


Utskottsberedning: 2010/11:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. S med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv s25001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Friluftsliv i praktiken 2 Mätbara mål i friluftspolitiken 2 Forskning om friluftsliv 3 Rekreation och friluftsliv i skogsvårdslagen 3 Skötsel


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:U1 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U1 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av skr. 2009/10:214 Biståndets resultat tema miljö och klimat mp001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om för korta redovisningsperioder för miljö- och klimatfrågor inom


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:U1 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den s.k. dubbelregistreringen av jaktmark ovan odlingsgränsen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppfyllelse av det svenska miljömålet Ingen övergödning.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av framst. 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken S61301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens framställning


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap redovisning av regeringens strategi för integration S61300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad skyldighet för kommuner


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 63 kB)